• warranty icon
    5,000 mile sole warrantySole warranty
  • reviews icon
    Over 38,000 5 star reviews worldwide!Over 38,000+ 5-star reviews!
  • fit icon
    Natural Fit, Feel and MotionNatural feel
Andrew - Operations Manager

Want to help us create the future of footwear?

Passionate about health/fitness/the outdoors?

Then come work with Xero Shoes!

Please click on an open position below to view the details about that job.

Thanks for your interest in joining the Xero Shoes EU team! Currently, we do not have any open positions; but we encourage you to check back often.

Sales Agent (avg salary 50,000-65,000 CZK/month)

Want to be a part of a fast-growing, Denver-based minimalist shoe company making a real difference in people’s lives? Come work with Xero Shoes!

We are on the lookout for friendly, highly organized people with a passion for serving others to help us take care of our customers.

The position is located in our corporate office in Prague-Vinohrady and reports to our Managing Director.

Please be aware that this is not a remote position. Our team’s presence is critical to our mission.

Sales Representative Responsibilities:
-Generating leads and making first contact with prospective accounts.
-Meeting or exceeding sales goals.
-Preparing weekly and monthly sales reports.
-Giving product presentations to prospective clients.
-Coordinating sales efforts with marketing programs.
-Understanding and promoting company products and programs.
-Obtaining payments from clients.
-Preparing and submitting sales contracts for orders.
-Visiting clients to present products, evaluate needs and promote products.
-Maintaining client records.
-Answering client questions about credit terms, products, prices, and availability.
-Attending trade and consumer-facing events.

Sales Representative Requirements:
-Bachelor’s degree in business, marketing, economics, or related field or
equivalent job experience.
-1-3 years’ experience in sales.
-Understanding of the sales process and dynamics.
-A commitment to excellent customer service.
-Excellent written and verbal communication skills.
-Superb interpersonal skills, including the ability to quickly build rapport with both
customers and coworkers.
-Competency in Microsoft applications including Word, Excel, and Outlook.
-Able to work comfortably in a fast-paced environment.
-Valid driver’s license. A personally-owned vehicle is not required but is a plus.
-Fluent in Czech and English. French or Spanish is a plus.

Salary-Benefits:
-50,000-65,000 CZK per month
-5 weeks of vacation
-Meal voucher program
-One free pair of shoes per month
-Dog-friendly Vinohrady office near tram/metro

Obchodní zástupce (průměrná hrubá mzda 50 000 – 65 000 Kč/měsíc)

Chcete být součástí rychle rostoucí americké firmy se sídlem v Denveru, zabývající se výrobou minimalistické obuvi, která skutečně mění životy lidí? Pojďte pracovat pro Xero Shoes!

Hledáme přátelské, vysoce organizované lidi, které baví starat se o druhé a kteří nám pomohou postarat se o naše zákazníky.

Výkon zaměstnání je ve firemní kanceláři v Praze na Vinohradech a zaměstnanec odpovídá našemu výkonnému řediteli.

Upozorňujeme, že se nejedná o vzdálenou pracovní pozici. Přítomnost našeho týmu je pro nás zásadní.

Odpovědnosti:

– Generování potenciálních zákazníků a navazování prvního kontaktu s nimi.

– Plnění nebo překročení prodejních cílů.

– Příprava týdenních a měsíčních reportů o prodeji.

– Prezentace produktů potenciálním klientům.

– Koordinace prodeje s marketingovými programy.

– Porozumění firemním produktům a programům a jejich propagace.

– Příjem plateb od klientů.

– Příprava a odesílání smluv k objednávkám.

– Navštěvování klientů za účelem prezentace produktů, hodnocení jejich potřeb a propagace produktů.

– Vedení klientských záznamů.

– Odpovídání na dotazy klientů o platebních podmínkách, produktech, cenách a dostupnosti.

– Účast na obchodních a prodejních akcích.

Požadavky:

– Bakalářský titul v oboru obchod, marketing, ekonomika, v nějakém souvisejícím oboru nebo

ekvivalentní pracovní zkušenosti.

– 1-3 roky praxe v prodeji.

– Přehled v oblasti prodejních procesů a dynamiky.

– Závazek k vynikajícímu zákaznickému servisu.

– Výborné písemné i verbální komunikační dovednosti.

– Skvělé mezilidské dovednosti, včetně schopnosti rychle si vybudovat vztah jak se

zákazníky, tak se spolupracovníky.

– Znalost aplikací Microsoft, zejména Word, Excel a Outlook.

– Schopnost pracovat v rychle se měnícím prostředí.

– Platný řidičský průkaz sk. B. Vlastní vozidlo není vyžadováno, ale je výhodou.

– Plynulá čeština a angličtina. Francouzština nebo španělština je výhodou.

Ohodnocení:

– Kč měsíčně

– 5 týdnů dovolené

– Stravenkový paušál

– Jeden pár bot měsíčně zdarma

– Kancelář v centru Prahy (Vinohrady) se skvělým dopravním spojením; vhodná pro psy

Please send a letter of interest and your resume to [email protected] with ‘Sales Agent’ in the subject line.

Xero Shoes handles our own recruitment, and we will not respond to solicitations from recruiters.