Podmínky

Přístupem na tyto webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami používání webových stránek, všemi platnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že jste zodpovědní za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, máte zakázáno používat nebo přistupovat k těmto stránkám. Materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny platnými autorskými právy a zákony o ochranných známkách. Předchozí odstavec o omezení odpovědnosti se týká pouze obecného používání této webové stránky. Nevztahuje se na smlouvu vyplývající z nákupu, který provedete na těchto webových stránkách.

Práva duševního vlastnictví

Veškerá autorská práva, ochranné známky, patenty a další práva duševního vlastnictví na našich webových stránkách a veškerý obsah a software umístěný na těchto stránkách zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti Xero Shoes EU s.r.o. , se sídlem Vinohradská 35/25, 120 00 Praha, Česká republika, IČ: 11770589, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, složka č. 357956 (dále jen "Xero Shoes") a/nebo držitelů licencí této společnosti. Používání našich ochranných známek, obsahu a duševního vlastnictví je zakázáno bez výslovného písemného souhlasu společnosti Xero Shoes.

Zvláště není dovoleno:

* Publikovat materiály z našich webových stránek bez našeho předchozího písemného souhlasu.
* Prodávat nebo pronajímat materiál z našich webových stránek.
* Reprodukovat, duplikovat, vytvářet deriváty, kopírovat nebo jinak využívat materiál na našich webových stránkách pro jakékoli účely.
* Redistribuovat jakýkoli obsah z našich webových stránek, například na jiné webové stránky.

Povolené použití

Souhlasíte s tím, že naše webové stránky budete používat pouze pro zákonné účely a způsobem, který neporušuje naše práva a neomezuje ani nebrání používání a užívání webových stránek komukoli jinému. Zakázané chování zahrnuje obtěžování nebo způsobování nepříjemností jinému uživateli, sdílení obscénního nebo urážlivého obsahu nebo narušování běžného toku konverzace na našich webových stránkách.

Naše webové stránky nesmíte použít k odesílání nevyžádaných obchodních sdělení. Obsah na našich webových stránkách nesmíte použít k žádným marketingovým účelům bez našeho výslovného písemného souhlasu.

Pro zjednodušení nakupování našim zákazníkům při zadání objednávky vytvoříme uživatelský účet a e-mailem zašleme jejich uživatelské jméno a heslo.

Omezený přístup

Je možné, že v budoucnu budeme muset omezit přístup k částem našich webových stránek (nebo k celým stránkám) a vyhrazujeme si plné právo tak učinit. Pokud vám kdykoli poskytneme uživatelské jméno a heslo pro přístup do oblastí našich webových stránek s omezeným přístupem, musíte zajistit, že vaše uživatelské jméno i heslo zůstanou důvěrné.

Souhlas

Souhlasíte s tím, že provedením nákupu na těchto webových stránkách nebo tím, že se stanete partnerským subjektem této webové stránky, obdržíte různé e-mailové komunikace, mimo jiné informace o objednávkách, zpravodaje a oznámení. Dále souhlasíte, že recenze zanechané na těchto webových stránkách se mohou objevit na těchto webových stránkách nebo být použity v propagačních online akcích. Dále rozumíte, že s výjimkou e-mailů přímo se týkajících konkrétní objednávky máte kdykoli možnost se odhlásit z odběru takové komunikace, obvykle prostřednictvím odkazu v dolní části e-mailu, v souladu s platnými právními předpisy.

Revize

Xero Shoes může tyto podmínky čas od času měnit, a proto byste je měli pravidelně kontrolovat. Pokračování v používání našich webových stránek bude považováno za přijetí aktualizovaných nebo změněných podmínek. Pokud se změnami nesouhlasíte, měli byste naše webové stránky okamžitě přestat používat.

Pokud bude některá z těchto podmínek shledána nezákonnou, neplatnou nebo jinak nevymahatelnou, bude z těchto podmínek oddělena a vymazána, přičemž zbývající podmínky zůstanou v platnosti a budou i nadále závazné a vymahatelné.

Vyloučení odpovědnosti

MATERIÁLY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU" BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NEBO VHODNOSTI PRO JAKÝKOLI KONKRÉTNÍ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ XERO SHOES A/NEBO JEJICH ZÁSTUPCI A/NEBO ÚŘEDNÍCI JSOU ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ŠKODY (MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH UŠLÝM ZISKEM, PŘERUŠENÍM PODNIKÁNÍ, ZTRÁTOU INFORMACÍ, ZRANĚNÍM NEBO SMRTÍ) VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT MATERIÁLY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE XERO SHOES BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY.

Žádná omezení odpovědnosti se nevztahují na škody vyplývající ze zákonného používání této webové stránky vámi a z důvodu našeho úmyslného pochybení nebo hrubé nedbalosti nebo vyplývající z našeho nedbalostního způsobení tělesné (osobní) újmy.

Alternativní řešení sporů (ADR) pro spotřebitele v EU:

V souvislosti se sporem, který nejsou schopni vyřešit přímo s Xero Shoes, mají spotřebitelé právo obrátit se na místní subjekt alternativního řešení sporů.

Alternativní řešení sporů je proces pro mimosoudní řešení sporů u vnitrostátních a přeshraničních sporů vyplývajících ze smluvních závazků z kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb uzavřených mezi obchodníkem fungujícím v EU a spotřebitelem s bydlištěm v EU prostřednictvím asistence subjektu alternativního řešení sporů, který navrhuje nebo ukládá řešení nebo vyzývá k usnadnění smírného řešení.

Subjekty alternativního řešení sporů jsou mimosoudní (ne právnické) subjekty. Subjekt alternativního řešení sporů je neutrální strana (např. smírce, mediátor, rozhodce, veřejný ochránce práv nebo komise pro stížnosti), kterou Xero Shoes použije k urovnání sporu v případě, že se spotřebitel rozhodne pro alternativní řešení sporu. Proces alternativního řešení sporů je levný, snadný a rychlý, a je proto výhodný jak pro spotřebitele, tak pro obchodníky, kteří se tak mohou vyhnout soudním nákladům a zdlouhavým řízením.

Pro reklamaci se spotřebitel může obrátit na Českou obchodní inspekci: Česká obchodní inspekce*, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, https://www.coi.cz. Tento subjekt také zodpoví veškeré dotazy spotřebitelů týkající se procesu alternativního řešení sporů.

* Tento subjekt alternativního řešení sporů je zařazen do vnitrostátních seznamů subjektů alternativního řešení sporů, které splňují povinné požadavky na kvalitu stanovené ve směrnici o alternativním řešení spotřebitelských sporů (směrnice 2013/11 / EU o alternativním řešení sporů pro spotřebitele),https://ec.europa.eu/spotřebitelé/odr/

Internetové stránky Evropské komise pro řešení sporů najdete zde: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Xero Shoes EU s.r.o.
Vinohradská 35/25
120 00 Praha,
Česká republika
[email protected]