Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie společnosti Xero Shoes EU s.r.o.

Xero Shoes EU, s.r.o.  se zavazuje chránit vaše soukromí, především v souvislosti s nařízením (EU) Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, nahrazujícím směrnici 95/46/ES, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR") a Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zformulovali jsme tyto zásady, abyste věděli, jak shromažďujeme, používáme, sdílíme a využíváme osobní údaje a jak se vás příslušné zákony dotýkají a jak vás chrání.

Následující informace popisují naše Zásady ochrany osobních údajů.

Xero Shoes EU, s.r.o.  se sídlem VINOHRADSKA 35/25, Praha 2, 12000, Česká republika, IČ: 11770589, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 357956 ("my", "nás", "Společnost", "naše") je správcem údajů a odpovídá za zpracování vašich osobních údajů.

Doufáme, že pokud budete mít jakékoli dotazy, požadavky nebo stížnosti týkající se našeho shromažďování a používání údajů a těchto zásad, jako první budete kontaktovat nás, abychom mohli tuto situaci řešit, jakmile nastane.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud naše stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu, doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek.

Sdílení vašich osobních údajů

Xero Shoes EU, s.r.o. sdílí vaše osobní údaje s:

 • Nezávislými poskytovateli služeb, kteří zpracovávají osobní údaje naším jménem, například za účelem zpracování platebních karet a plateb, přepravy a dodávek, hostování, správy a obsluhy našich údajů, distribuce e-mailů, poskytování výzkumu a analýzy, správy propagace značky a produktů a správy určitých služeb a funkcí.  Při používání nezávislých poskytovatelů služeb s nimi uzavíráme smlouvy, které vyžadují, aby zavedli vhodná technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů.
 • Ostatními subjekty v rozsahu nezbytném: (i) ke splnění zákonných požadavků, soudních nařízení nebo požadavků rozhodčího práva; (ii) k naší obraně proti nárokům třetích stran; a (iii) pro předcházení podvodům nebo při vyšetřování (např. padělání).
 • Dalšími subjekty, kde jste ke sdílení poskytli svůj souhlas.

Obecné informace o údajích, které shromažďujeme

Vaše osobní údaje shromažďujeme za následujících okolností:

 • Když nám poskytnete osobní údaje přímo (analogové i digitální);
 • Když využijete nějakou z našich služeb;
 • Když navštívíte naše webové stránky;
 • Když se přihlásíte k odběru našich zpravodajů;
 • Když navštívíte některý z našich kanálů na sociálních sítích.

Typy informací, které shromažďujeme (nemusíme nutně shromažďovat všechny tyto údaje):

 • Identita – např. vaše jméno, pohlaví
 • Kontaktní informace – např. fakturační a dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní čísla
 • Finanční informace – např. platební údaje použité při obchodní transakci
 • Transakční – např. údaje o objednávce, objednané zboží, čas a datum objednávek, refundace, dobropisy atd.
 • Technické – např. IP adresa (viz níže), časy a data přihlášení, typ a verze prohlížeče, geografická poloha a časová pásma, operační systémy a další údaje týkající se zařízení a softwaru, které používáte k interakci s našimi webovými stránkami a produkty
 • Profil – např. uživatelská jména, hesla (vaše hesla nevidíme, protože jsou šifrována), odpovědi na ankety a zpětná vazba
 • Recenze
 • Používání – např. informace o tom, jak komunikujete s našimi stránkami
 • Komunikace – např. vaše preference ohledně typů komunikace, které byste chtěli od nás a/nebo třetích stran dostávat

Pokud jsme ze zákona povinni shromažďovat jakýkoli typ osobních údajů a vy se rozhodnete je neposkytnout, nemusíme vám být schopni poskytnout zboží nebo služby. Pokud to bude vyžadovat, abychom zrušili nebo změnili objednávku, kterou u nás máte, budeme vás kontaktovat, abychom situaci společně vyřešili.

Můžeme také shromažďovat, používat a sdílet neidentifikační "agregovaná data". Jedná se o informace, které jsou odvozeny z výše uvedených údajů, ale nejsou považovány za osobní, protože žádným způsobem neodhalují vaši identitu. Například agregované údaje o počtu nebo procentech uživatelů, kteří si prohlížejí určitou stránku nebo používají nějakou funkci na našem webu nebo kupují určité produkty.

Neshromažďujeme "zvláštní kategorie" osobních údajů, jako je rasa, etnická příslušnost, náboženské přesvědčení, sexuální orientace, politické názory, zdravotní a biometrické údaje, trestní historie atd.

Účely a právní základ, proč shromažďujeme vaše osobní údaje

 • Smluvní vztah: shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, které jste poskytli při nákupu zboží prostřednictvím našeho internetového obchodu. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. Pokud nesouhlasíte s poskytnutím svých osobních údajů, nelze smlouvu uzavřít. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 b) GDPR (plnění smlouvy a předsmluvních opatření). Výše uvedené údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu, nebo dokonce déle, pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné pro ochranu našich práv.
 • Marketingové aktivity: Na základě platných právních předpisů můžeme vaše osobní údaje použít k šíření obchodních sdělení týkajících se nabídek produktů nebo služeb, jako jsou ty, které vám již byly poskytnuty jako zákazníkovi, přičemž osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu, pokud nevznesete námitku proti takovému zpracování, kdy v takovém případě bude okamžitě zastaveno. Právním základem pro takové zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem Xero Shoes EU s.r.o. jako správce údajů).

Dále můžeme shromažďovat a zpracovávat další údaje získané během našeho vzájemného smluvního vztahu (jako jsou vaše nákupní zvyklosti, preference a protokoly návštěv včetně IP adresy nebo souborů cookie používaných k identifikaci těchto preferencí). Příslušné osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu. Právním základem pro takové zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem Xero Shoes EU s.r.o. jako správce údajů).

Ve všech ostatních případech zpracováváme vaše osobní údaje pouze s vaším souhlasem. Obvykle k tomu dochází, když nám udělíte souhlas se zasíláním zpravodajů nebo jiných komerčních zpráv. Pokud je souhlas udělen, je platný po dobu nezbytnou ke zpracování údajů, dokud jej neodvoláte. Právním základem pro takové zpracování je čl. 6 odst. 1 a) GDPR (váš souhlas jako zákazníka).

Správa internetového obchodu a webových stránek: zpracováváme také protokolové údaje, které mohou zahrnovat IP adresy a / nebo soubory cookie, pro účely provozu internetového obchodu a správy našich webových stránek. Pokud nesouhlasíte se zpracováním těchto údajů, můžete zablokovat používání souborů cookie ve svém nastavení nebo odmítnout používání souborů cookie přímo na našich webových stránkách. V takových případech berete na vědomí, že internetový obchod nebo webové stránky nemusí fungovat správně a že my jako správce neneseme odpovědnost za související potíže. Osobní údaje podle tohoto odstavce budou zpracovávány a uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro správu webových stránek a internetového obchodu (ne více než několik dní nebo týdnů). Právním základem pro takové zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem Xero Shoes EU s.r.o. jako správce údajů).

Způsoby, jakými shromažďujeme vaše osobní údaje

Existují různé způsoby, jak od vás můžeme shromažďovat údaje (nemusíme nutně používat všechny následující):

 • Přímý kontakt – např. zadáváte své údaje do formulářů na našich stránkách nebo v obchodě, případně při zadávání objednávky, přihlášení k odběru našich publikací, k účasti v loteriích nebo soutěžích, při vyžádání informací, poskytnutí recenzí a zpětné vazby.
 • Údaje od třetích stran – např. údaje z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou poskytovatelé analytických služeb (např. Google), reklamní sítě jako Facebook, Pinterest, Quora, finanční transakční údaje z platebních služeb, jako jsou PayPal atd., v souladu s podmínkami příslušného poskytovatele služeb. Svou volbu můžete v tomto ohledu upravit také prostřednictvím nástroje pro správu souborů cookie na našich webových stránkách, automatizovaných technologií (můžeme shromažďovat technické údaje pomocí protokolů serveru) nebo "cookies", které se nacházejí na našich stránkách nebo jiných stránkách pomocí našich souborů cookie (viz vysvětlení níže "Co jsou soubory cookie?"). Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie a protokolů webových serverů mohou zahrnovat datum a čas návštěv, prohlížené stránky, čas strávený na našich webových stránkách, webové stránky navštívené těsně před a těsně po našem webu a vaši IP adresu.

Co jsou soubory cookie?

Cookie je velmi malý textový dokument, který často obsahuje anonymní jedinečný identifikátor. Když navštívíte nějaký web, počítač tohoto webu požádá váš počítač o oprávnění k uložení tohoto souboru do části pevného disku určeného pro soubory cookie. Každá webová stránka může odeslat svůj vlastní soubor cookie do vašeho prohlížeče, pokud to nastavení vašeho prohlížeče umožňuje, ale (pro ochranu vašeho soukromí) váš prohlížeč umožňuje webové stránce přístup pouze k souborům cookie, které vám sama odeslala, nikoli k souborům cookie, které vám zaslaly jiné weby.

Typy souborů cookie, které používáme:

Používáme následující soubory cookie. Další podrobnosti o našem používání souborů cookie naleznete v našem nástroji pro správu souborů cookie.

 • Cookie relace: Cookie relace používáme k ukládání informací, dokud nezavřete prohlížeč. To nám umožňuje poskytovat vám personalizovanou uživatelskou relaci. Naše služby díky tomu můžeme co nejvíce přizpůsobit vašim přáním nebo vašemu chování při surfování.
 • Dopad na návštěvníka: Tyto soubory cookie nemají žádný nebo velice malý vliv na soukromí návštěvníků. Tyto soubory cookie nezpracovávají osobní údaje, nebo jen na krátkou dobu.
 • Funkční soubory cookie: Funkční cookie používáme k zajištění správného fungování našich webových stránek a ke zlepšení použitelnosti webových stránek.
 • Dopad na návštěvníka: Tyto soubory cookie nemají žádný nebo velice malý vliv na soukromí návštěvníků. Tyto soubory cookie nezpracovávají osobní údaje, nebo jen na krátkou dobu.
 • Marketingové a analytické cookies: Marketingové soubory cookie používáme k tomu, abychom vám poskytli relevantní informace. To se netýká pouze obsahu našich webových stránek, ale také zobrazovaných reklam (třetích stran). Můžeme tak získat představu o vašich zájmech a odpovídajícím způsobem přizpůsobit naše webové stránky a reklamu.
 • Dopad na návštěvníka: Tyto soubory cookie mají malý až střední vliv na soukromí návštěvníků. Tyto soubory cookie nezpracovávají osobní údaje nebo jen na krátkou dobu.

Pro komplexní a aktuální posouzení všech subjektů, které přistupují k vašemu webovému prohlížeči, doporučujeme nainstalovat plugin webového prohlížeče pro tento účel. Můžete si také nastavit, že vás počítač upozorní při každém odeslání souboru cookie, nebo se můžete rozhodnout vypnout všechny soubory cookie. Můžete to udělat prostřednictvím nastavení prohlížeče pro každý prohlížeč a zařízení, které používáte. Každý prohlížeč je trochu jiný, proto se podívejte do nabídky nápovědy prohlížeče, kde se dozvíte, jak správně soubory cookie nastavit. Pokud soubory cookie vypnete, můžete ztratit přístup k některým funkcím, které zefektivňují naše stránky, a některé z našich služeb nebudou fungovat správně.

IP adresy

IP adresy používá váš počítač pokaždé, když jste připojeni k internetu. Vaše IP adresa je číslo, pomocí kterého ostatní počítače v síti identifikují váš počítač. IP adresy jsou automaticky shromažďovány naším webovým serverem jako součást demografických a profilových dat, takzvaných "údajů o provozu", aby vám mohly být zaslány údaje (například webové stránky, které požadujete).

E-mailové informace

Pokud se rozhodnete s námi komunikovat prostřednictvím e-mailu, můžeme uchovat obsah vašich e-mailových zpráv spolu s vaší e-mailovou adresou a našimi odpověďmi. Pro tyto elektronické komunikace poskytujeme stejnou ochranu, jakou používáme při správě informací obdržených online, poštou a telefonicky.

Jak používáme informace, které nám poskytnete?

Obecně řečeno, osobní údaje používáme pro účely provádění našich obchodních aktivit, poskytování zákaznických služeb a zpřístupňování dalších služeb našim zákazníkům a potenciálním zákazníkům.

Když navštívíte naše stránky, nezískáme od vás žádné osobní identifikační údaje, pokud se nerozhodnete nám tyto informace poskytnout, ani tyto informace nebudou prodány nebo jinak předány nepřidruženým třetím stranám bez souhlasu uživatele při shromažďování. Informace můžeme zveřejnit, pokud k tomu budeme nuceni ze zákona, jinými slovy, pokud se v dobré víře domníváme, že to vyžaduje zákon nebo ochrana našich zákonných práv.

Pokud prodáme, převedeme nebo sloučíme naše podnikání s nějakým jiným subjektem, vaše údaje mohou být v rámci této transakce převedeny. Pokud k tomu dojde, může nový subjekt použít vaše údaje stejným způsobem popsaným v tomto dokumentu. Budeme požadovat, aby nový subjekt zacházel a respektoval vaše údaje v souladu se zákonem. Pokud by k takové transakci došlo, budeme vás informovat.

Zabezpečení dat

K ochraně vašich dat před náhodnou ztrátou, cizím přístupem, použitím, změnou nebo zveřejněním používáme celou řadu technických a organizačních bezpečnostních opatření, včetně šifrovacích a ověřovacích nástrojů. Přístup k vašim údajům omezujeme na zaměstnance společnosti, její zástupce, dodavatele a další subjekty, které tyto údaje potřebují. K těmto údajům mohou přistupovat pouze podle našich pokynů a musí dodržovat mlčenlivost.

V případě podezření na narušení bezpečnosti údajů se zavazujeme vás a všechny příslušné orgány ihned informovat.

Zpracování vašich osobních údajů mimo EHP:

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rámci EHP i mimo něj. Vaše osobní údaje mohou být předány a zpracovány ve Spojených státech amerických (dále jen "USA"), v takovém případě platí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům ve třetích zemích v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES přijatou rozhodnutím Evropské komise ze dne 5. února 2010 a společnost Xero Shoes EU s.r.o. a její smluvní partner budou při předávání údajů uplatňovat zásadu odpovědnosti podle Plánu zveřejněného EDPB spolu s doporučením 01/2020 o opatřeních, která doplňují nástroje pro předávání údajů k zajištění souladu s úrovní ochrany osobních údajů v EU (přijato dne 10. listopadu 2020). Další podrobnosti viz Evropská komise: Vzorové smlouvy o předávání osobních údajů do třetích zemí (anglicky).

Uchovávání dat

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro splnění účelů, pro které byly shromážděny, a pro splnění jakýchkoli zákonných, účetních nebo oznamovacích požadavků. Další informace naleznete v sekci nazvané "Účely a právní základ, proč shromažďujeme vaše osobní údaje."

Vaše práva týkající se vašich osobních údajů

Jako subjekt údajů máte následující práva související s vašimi osobními údaji, pokud jsou splněny zákonné požadavky pro uplatnění těchto práv:

 • Žádost o přístup k vašim osobním údajům
 • Žádost o opravu nebo aktualizaci vašich údajů
 • Žádost o odstranění vašich osobních údajů
 • Námitka proti zpracování vašich osobních údajů
 • Žádost o omezení zpracování vašich osobních údajů
 • Žádost o předání vašich osobních údajů
 • Odvolání souhlasu

Pokud si přejete uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás na e-mailové adrese [email protected] nebo na adrese VINOHRADSKA 35/25, Praha 2, 12000, Česká republika.

Abychom mohli žádosti vyhovět, možná si od vás budeme muset vyžádat konkrétní informace, abychom potvrdili vaši totožnost, zajistili vaše právo na přístup k vašim údajům nebo uplatnili další práva. Děláme to proto, abychom zajistili, že osobní údaje nebudou zpřístupněny někomu, kdo nemá právo je obdržet. Můžeme vás kontaktovat, abychom získali další informace a mohli poskytnout přesnou a včasnou odpověď na vaši žádost.

Na všechny oprávněné žádosti se pokusíme odpovědět do jednoho měsíce, i když to může trvat déle, v závislosti na povaze a množství požadavků a celkovém počtu přijatých žádostí. Pokud vyhodnotíme, že doba na odpověď přesáhne jeden měsíc, budeme vás pravidelně informovat o stavu vaší žádosti.

Pokud by vaše žádost byla opakovaná, nadměrná nebo zjevně neopodstatněná, můžeme si za vyhovění žádosti účtovat poplatek nebo žádost odmítnout.

Zvláštní poznámka o dětech

Děti nemají povoleno používat naše webové stránky a služby a žádáme, aby nám nezletilé osoby (mladší 15 let) neposílaly žádné osobní údaje. Pokud jste nezletilá osoba, můžete tento web používat pouze se svolením a s pokyny od rodičů nebo zákonných zástupců.

Jak chráníme vaše informace a zajišťujeme bezpečný přenos informací?

E-mail není považován za zabezpečený komunikační kanál. Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste nám neposílali soukromé informace e-mailem. Není to zakázáno, ale činíte tak na vlastní nebezpečí. Některé informace, které zadáváte na našich webových stránkách, mohou být bezpečně přenášeny prostřednictvím zabezpečeného média, tzv. Secure Sockets Layer nebo SSL. Informace o vaší kreditní kartě se nikdy nepřenášejí e-mailem.

Můžeme použít softwarové programy k vytvoření souhrnných statistik, které se používají pro takové účely, jako je posouzení počtu návštěvníků různých sekcí našich stránek, jaké informace jsou nejvíce a nejméně zajímavé, určování technických specifikací návrhu a identifikace výkonu systému nebo problémových oblastí.

Z bezpečnostních důvodů a pro zajištění toho, aby tato služba zůstala k dispozici všem uživatelům, používáme softwarové programy ke sledování síťového provozu k identifikaci neautorizovaných pokusů o nahrání nebo změnu informací nebo jiné poškození.

Registrace k odběru zpravodajů a odhlášení z odběru

Na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat k odběru newsletterů týkajících se našich produktů nebo služeb e-mailem.

Pokud již newsletter nechcete dále dostávat, můžete nás kdykoli požádat, abychom vám přestali zasílat marketingová sdělení, a to pomocí odkazu pro odhlášení v jakékoli marketingové zprávě, kterou vám zašleme, nebo nás kontaktujte na adrese [email protected]. V případě, že se odhlásíte, nebudeme již dále používat váš elektronický kontakt k tomuto účelu.

Nenabízíme možnost odhlásit se z odběru e-mailů sloužících pro transakční účely, jako je potvrzení objednávky, potvrzení o odeslání, sledování zásilky atd.

Změny těchto zásad

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit, po předchozím upozornění nebo bez něj. Ujišťujeme vás, že pokud se zásady ochrany osobních údajů v budoucnu změní, nebudeme bez vašeho předchozího souhlasu používat osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů, způsobem, který je v rozporu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Zavazujeme se postupovat v naší obchodní činnosti v souladu s těmito zásadami, abychom zajistili ochranu a zachování důvěrnosti vašich osobních údajů.

Kontakt

Chcete-li podat stížnost nebo máte nějaký dotaz týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím následující e-mailové adresy: [email protected] nebo na adrese Vinohradská 35/25, Praha 2, 12000, Česká republika.

V souvislosti se svou stížností nebo dotazem uveďte prosím co nejvíce informací.

Stížnosti a dotazy přezkoumáme do jednoho měsíce od jejich obdržení. Děláme vše, co je v našich silách, abychom vám poskytli ty nejlepší možné služby. Stejně tak se snažíme o co nejuspokojivější řešení sporů. Pokud nejste s výsledkem spokojeni, můžete se obrátit na dozorový úřad a podat stížnost.

Kontaktní údaje pro dozorový úřad:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Adresa:

Pplk. Sochora 27
Praha 7, 170 00, Česká republika
www.uoou.cz