Sekretess- och cookiepolicy för Xero Shoes EU s.r.o.

Xero Shoes EU s.r.o. har åtagit sig att skydda din integritet främst i samband med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän uppgiftsskyddsförordning) (nedan "GDPR") och lag nr 110/2019 Coll. om behandling av personuppgifter, i dess ändrade lydelse.

Vi har därför tagit fram denna policy för att du ska förstå hur vi samlar in, använder, kommunicerar och utnyttjar personuppgifter, och hur lagen påverkar och skyddar dig.

Nedan följer en beskrivning av vår integritetspolicy.

Xero Shoes EU s.r.o. , med säte på VINOHRADSKA 35/25 12000 Prag, Tjeckien, Identifikationsnr: 11770589, registrerat i handelsregistret som förs av den kommunala domstolen i Prag, sektion C, Inset Nr. 357956 ("vi", "oss", "företaget", "vår") är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har några frågor, önskemål eller klagomål om vår insamling och användning av uppgifter och om denna policy hoppas vi att du först kontaktar oss så att vi kan ta itu med eventuella situationer som uppstår.

Observera att om vår webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part som vi inte har någon kontroll över, rekommenderar vi att du läser sekretessdokumenten för dessa webbplatser.

Delning av dina personuppgifter

Xero Shoes EU s.r.o. delar dina personuppgifter med:

 • Tredjepartsleverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning, till exempel för att behandla kreditkort och betalningar, frakt och leveranser, vara värd för, hantera och underhålla våra data, distribuera e-post, tillhandahålla forskning och analys, hantera varumärkes- och produktkampanjer samt administrera vissa tjänster och funktioner. När vi använder tredjepartsleverantörer ingår vi avtal som kräver att de implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.
 • Andra tredje parter i den utsträckning det är nödvändigt för att: (i) uppfylla en myndighets begäran, ett domstolsbeslut eller tillämplig lag, (ii) försvara oss mot anspråk från tredje part och (iii) hjälpa till att förebygga eller utreda bedrägerier (t.ex. förfalskningar).
 • Till annan tredje part där du har lämnat ditt samtycke.

Allmän information om de uppgifter vi samlar in

Vi samlar in dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • När du lämnar personuppgifter direkt till oss (både analogt och digitalt);
 • När du använder (en av) våra tjänster;
 • När du besöker vår webbplats;
 • När du prenumererar på att få nyhetsbrev från oss;
 • När du besöker (en av) våra kanaler för sociala medier.

De typer av information som vi samlar in kan omfatta följande (vi samlar inte nödvändigtvis in alla dessa uppgifter):

 • Identitet - t.ex. ditt namn, kön
 • Kontakt - t.ex. fakturerings- och leveransadresser, e-postadress, telefonnummer
 • Finansiell - t.ex. betalningsuppgifter som används i en affärstransaktion
 • Transaktionell - t.ex. orderdata, beställda artiklar, tid och datum för order, återbetalningar, kreditnotor etc.
 • Tekniska - t.ex. IP-adress (se nedan), inloggningstider och -dagar, webbläsartyp och -version, geografisk plats och tidszoner, operativsystem och andra uppgifter relaterade till den enhet och programvara du använder för att interagera med vår webbplats och våra produkter
 • Profil - t.ex. användarnamn, lösenord (vi kan inte se dina lösenord eftersom de är krypterade), svar på enkäter och feedback
 • Recensioner
 • Användning - t.ex. information om hur du interagerar med vår webbplats
 • Kommunikation - t.ex. dina preferenser om vilken typ av kommunikation du vill få från oss och/eller tredje part

Om vi enligt lag är skyldiga att samla in någon typ av personuppgifter och du väljer att inte lämna dem, kan det hända att vi inte kan tillhandahålla dig varor eller tjänster från vår sida. Om detta skulle kräva att vi avbryter eller ändrar en beställning som du har hos oss, kommer vi att kontakta dig för att lösa problemet.

Vi kan också samla in, använda och dela icke-identifierande "aggregerade data" av någon anledning. Detta är information som härrör från uppgifterna ovan men som inte anses vara personlig eftersom den inte avslöjar din identitet på något sätt. Till exempel aggregerade uppgifter om antalet eller andelen användare som besöker en viss sida eller har tillgång till en funktion eller egenskap på vår webbplats eller köper vissa produkter.

Vi samlar inte in "särskilda kategorier" av personuppgifter såsom ras, etnicitet, religiös övertygelse, sexuell läggning, politiska åsikter, hälsa och biometriska data, brottshistorik etc.

Syften och rättslig grund, varför vi samlar in dina personuppgifter

 • Avtalsförhållande: Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter som du lämnar när du köper varor via vår onlinebutik. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att ingå och fullgöra avtalet. Om du inte samtycker till att lämna dina personuppgifter kan avtalet inte ingås. Den rättsliga grunden för behandlingen är 6 para. 1 b) GDPR (fullgörande av avtal och åtgärder före avtalets ingående). De ovan nämnda uppgifterna kommer att behandlas och lagras under avtalsförhållandets varaktighet, eller ännu längre om det krävs enligt lag eller är nödvändigt för att skydda våra rättigheter.
 • Marknadsföringsaktiviteter: På grundval av gällande lagstiftning kan vi använda dina personuppgifter för att sprida kommersiella meddelanden om produkt- eller tjänsteerbjudanden liknande de som redan tillhandahållits dig som kund, varvid personuppgifterna kommer att behandlas och lagras under avtalsförhållandets varaktighet om du inte invänder mot sådan behandling, i vilket fall den omedelbart kommer att stoppas. Den rättsliga grunden för sådan behandling är Art. 6 para 1 f) GDPR (det berättigade intresset för Xero Shoes EU s.r.o. som personuppgiftsansvarig).

Vidare kan vi samla in och behandla ytterligare uppgifter som mottagits under vårt ömsesidiga avtalsförhållande (såsom dina köpvanor, preferenser och loggar inklusive IP-adress eller cookies som används för att identifiera sådana preferenser). De relevanta personuppgifterna kommer att behandlas och lagras under avtalsförhållandets varaktighet Den rättsliga grunden för sådan behandling är Art. 6 para 1 f) GDPR (det berättigade intresset för Xero Shoes EU s.r.o. som personuppgiftsansvarig).

I alla andra fall behandlar vi dina personuppgifter endast med ditt samtycke. Det sker vanligtvis när du ger oss ditt samtycke till att få nyhetsbrev eller andra kommersiella meddelanden skickade till dig. Om samtycke ges är det giltigt under den tid som krävs för att behandla uppgifterna, om inte och tills du återkallar det. Den rättsliga grunden för sådan behandling är Art. 6 para 1 a) GDPR (samtycke från dig som kund).

Underhåll av onlinebutik och webbplats: vi behandlar också loggdata, som kan inkludera IP-adresser och/eller cookies, för att driva onlinebutiken och underhålla vår webbplats. Om du inte samtycker till behandlingen av dessa uppgifter kan du blockera användningen av cookies i dina inställningar eller vägra användningen av cookies direkt på vår webbplats. I sådana fall bekräftar du att onlinebutiken eller webbplatsen kanske inte fungerar korrekt och att vi som registeransvarig inte är ansvariga för eventuella svårigheter. Personuppgifterna enligt denna punkt kommer endast att behandlas och lagras under den tid som krävs för att underhålla webbplatsen och onlinebutiken (inte mer än några dagar eller veckor). Den rättsliga grunden för sådan behandling är Art. 6 para 1 f) GDPR (det berättigade intresset för Xero Shoes EU s.r.o. som personuppgiftsansvarig).

Sätt på vilka vi samlar in dina personuppgifter

Det finns olika sätt på vilka vi kan samla in uppgifter från dig (vi använder inte nödvändigtvis alla av följande):

 • Direktkontakt - du anger t.ex. dina uppgifter genom att fylla i formulär på våra webbplatser eller i butiken när du gör en beställning, prenumererar på våra publikationer, deltar i lotterier eller tävlingar, begär information, lämnar omdömen och feedback.
 • Tredjepartsdata - t.ex. data från allmänt tillgängliga källor som analysleverantörer (t.ex. Google), annonsnätverk som Facebook, Pinterest, Quora, finansiella transaktionsdata från betaltjänster som PayPal, etc. i enlighet med villkoren för den relevanta tjänsteleverantören. Du kan justera ditt val i detta avseende också via ett Cookie Management-verktyg på vår webbplats,Automatiserad teknik - vi kan samla in tekniska data med hjälp av serverloggar eller "cookies" som finns på vår webbplats eller andra webbplatser som använder våra cookies (se förklaringen nedan, "Vad är cookies?"). Information som samlas in via cookies och webbserverloggar kan omfatta datum och tid för besök, vilka sidor som visats, tid som tillbringats på vår webbplats och de webbplatser som besökts strax före och strax efter vår webbplats, din IP-adress.

Vad är cookies?

En cookie är ett mycket litet textdokument som ofta innehåller en anonym unik identifierare. När du besöker en webbplats ber webbplatsens dator din dator om tillstånd att lagra denna fil på en del av din hårddisk som är särskilt avsedd för cookies. Varje webbplats kan skicka sin egen cookie till din webbläsare om webbläsarens inställningar tillåter det, men (för att skydda din integritet) tillåter din webbläsare bara att en webbplats får tillgång till de cookies som den redan har skickat till dig, inte de cookies som skickas till dig av andra webbplatser.

Typer av cookies som vi använder:

Vi använder följande cookies. Mer information om vår användning av cookies finns i vårt verktyg för hantering av cookies.

 • Sessionskakor: Vi använder sessionscookies för att lagra information tills du stänger din webbläsare. Detta gör det möjligt för oss att ge dig en personlig användarsession. Vi kan därför anpassa vår tjänst till dina önskemål eller ditt surfbeteende så mycket som möjligt.
 • Besökarnas påverkan: Dessa cookies har ingen eller liten effekt på (våra besökares) integritet. Dessa cookies behandlar inte personuppgifter, eller endast under en kort period.
 • Funktionella cookies: Vi använder funktionella cookies för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att förbättra webbplatsens användbarhet. Vi använder också cookies på vår webbplats för att förbättra din upplevelse på vår webbplats.
 • Besökarnas påverkan: Dessa cookies har ingen eller liten effekt på (integriteten för) våra besökare. Dessa cookies behandlar inte personuppgifter, eller endast under en kort period.
 • Marknadsföring och analytiska cookies: Vi använder marknadsföringscookies för att ge dig relevant information. Detta gäller inte bara innehållet på vår webbplats, utan även de visade (tredjeparts) annonserna. På så sätt kan vi få en uppfattning om dina intressen och anpassa vår webbplats och våra annonser därefter.
 • Besökarnas påverkan: Dessa cookies har en liten till medelstor effekt på (integriteten för) våra besökare. Dessa cookies behandlar inte personuppgifter, eller endast under en kort period.

För att få en heltäckande och aktuell sammanfattning av alla tredje parter som använder din webbläsare rekommenderar vi att du installerar ett webbläsarplugin som är avsett för detta ändamål. Du kan också välja att låta din dator varna dig varje gång en cookie skickas, eller så kan du välja att stänga av alla cookies. Du kan göra detta genom dina webbläsarinställningar på varje webbläsare och enhet som du använder. Alla webbläsare är lite olika, så titta i webbläsarens hjälpmeny för att lära dig hur du ändrar dina cookies på rätt sätt. Om du stänger av cookies kanske du inte har tillgång till många funktioner som gör våra webbplatser mer effektiva och vissa av våra tjänster kommer inte att fungera korrekt.

IP-adresser

IP-adresser används av din dator varje gång du ansluter connected till Internet. Din IP-adress är ett nummer som används av datorer i nätverket för att identifiera din dator. IP-adresser samlas automatiskt in av vår webbserver som en del av demografiska data och profildata som kallas "trafikdata" så att data (t.ex. de webbsidor du begär) kan skickas till dig.

E-postinformation

Om du väljer att korrespondera med oss via e-post kan vi komma att lagra innehållet i dina e-postmeddelanden tillsammans med din e-postadress och våra svar. Vi tillhandahåller samma skydd för denna elektroniska kommunikation som vi använder för att upprätthålla information som tas emot online, via post och telefon.

Hur använder vi den information som du lämnar till oss?

Generellt sett använder vi personuppgifter i syfte att administrera vår affärsverksamhet, tillhandahålla kundservice och göra andra produkter och tjänster tillgängliga för våra kunder och potentiella kunder.

Vi kommer inte att få tillgång till personlig information om dig när du besöker vår webbplats, såvida du inte väljer att lämna sådan information till oss, och sådan information kommer inte heller att säljas eller på annat sätt överföras till oberoende tredje part utan godkännande från användaren vid tidpunkten för insamlingen. Vi kan lämna ut information när vi är juridiskt tvingade att göra det, med andra ord när vi i god tro anser att lagen kräver det eller för att skydda våra juridiska rättigheter.

Om vi säljer, överför eller slår samman vår verksamhet med en tredje part kan dina uppgifter komma att överföras som en del av den transaktionen. Om så skulle ske kan tredjepartsägarna använda dina uppgifter på samma sätt som beskrivs i detta dokument. Vi kommer att kräva att tredje part på samma sätt behandlar och respekterar dina uppgifter i enlighet med lagen. Vi kommer att meddela dig om en sådan transaktion inträffar.

Datasäkerhet

Vi använder en rad olika tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive krypterings- och autentiseringsverktyg, för att skydda dina uppgifter från oavsiktlig förlust, åtkomst, användning, ändring eller utlämnande. Vi begränsar åtkomsten till dina uppgifter till anställda, ombud, entreprenörer och andra tredje parter som har ett affärsmässigt behov av dessa uppgifter. De kommer endast att få tillgång till dessa uppgifter enligt våra instruktioner och omfattas av sekretess.

Vi kommer att meddela dig och alla nödvändiga myndigheter, i förekommande fall, om vi misstänker att ett dataintrång har inträffat.

Behandling av dina personuppgifter utanför EES:

Dina personuppgifter behandlas både inom och utanför EES. Dina personuppgifter kan överföras till och behandlas i Amerikas förenta stater ("USA"), i vilket fall standardavtalsklausulerna för överföring av personuppgifter till processorer i tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, som antogs genom Europeiska kommissionens beslut av den 5 februari 2010, ska avtalas och Xero Shoes EU s.r.o. och dess avtalspartner kommer att tillämpa principen om ansvarsskyldighet för dataöverföringar i praktiken i enlighet med den färdplan som publicerats av EDPB tillsammans med rekommendation 01/2020 om åtgärder som kompletterar överföringsverktyg för att säkerställa överensstämmelse med EU skyddsnivå för personuppgifter (antagen den 10 november 2020). För ytterligare information, se Europeiska kommissionen: Modellavtal för överföring av personuppgifter till tredjeländer.

Lagring av uppgifter

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in och för att uppfylla eventuella rättsliga, redovisnings- eller rapporteringskrav. För mer information hänvisar vi till avsnittet "Syfte och rättslig grund för varför vi samlar in dina personuppgifter".

Dina rättigheter i samband med dina personuppgifter

Som registrerad har du följande rättigheter avseende dina personuppgifter, förutsatt att de rättsliga kraven är uppfyllda för att du ska kunna utöva en sådan rättighet: :

 • Begära tillgång till dina personuppgifter
 • Begära rättelse eller uppdatering av dina uppgifter
 • Begära radering av dina personuppgifter
 • Invändning mot behandling av dina personuppgifter
 • Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter
 • Begära överföring av dina personuppgifter
 • Återkallande av samtycke

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss på [email protected] eller på VINOHRADSKA 35/25 12000 Prag, Tjeckien.

För att uppfylla dessa krav kan vi behöva begära specifik information från dig för att bekräfta din identitet, säkerställa din rätt att få tillgång till dina uppgifter eller för att utöva andra rättigheter. Vi gör detta för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan komma att kontakta dig för att få ytterligare information så att vi kan ge ett korrekt och snabbt svar på din begäran.

Vi kommer att försöka besvara alla legitima förfrågningar inom en månad, men det kan ta längre tid beroende på arten och mängden av dina förfrågningar och det totala antalet mottagna förfrågningar. Om vi bedömer att tiden för att svara kommer att överstiga en månad kommer vi att meddela dig med uppdateringar om statusen för din begäran.

Om din begäran är repetitiv, orimlig eller uppenbart ogrundad kan vi ta ut en avgift för att tillmötesgå begäran eller vägra att tillmötesgå den.

En särskild notering om barn

Barn har inte rätt att använda vår webbplats och våra tjänster och vi ber minderåriga (under 15 år) att inte lämna någon personlig information till oss. Om du är minderårig får du endast använda den här webbplatsen med tillstånd och vägledning från dina föräldrar eller vårdnadshavare.

Hur skyddar vi din information och säkrar informationsöverföringar?

E-post är inte erkänt som ett säkert kommunikationsmedium. Av denna anledning ber vi dig att inte skicka privat information till oss via e-post. Det är dock tillåtet att göra det, men på egen risk. En del av den information som du anger på vår webbplats kan överföras säkert via ett säkert medium som kallas Secure Sockets Layer, eller SSL. Kreditkortsinformation överförs aldrig via e-post.

Vi kan använda programvaror för att skapa sammanfattande statistik, som används för att bedöma antalet besökare på de olika delarna av vår webbplats, vilken information som är av störst och minst intresse, fastställa tekniska specifikationer och identifiera systemets prestanda eller problemområden.

Av säkerhetsskäl och för att säkerställa att tjänsten förblir tillgänglig för alla användare använder vi program för att övervaka nätverkstrafiken för att identifiera obehöriga försök att ladda upp eller ändra information, eller på annat sätt orsaka skada.

Anmälan till nyhetsbrev och avanmälan

På vår webbplats kan du registrera dig för att få nyhetsbrev om våra produkter eller tjänster via e-post.

Om du inte längre vill ta emot nyhetsbreven kan du när som helst be oss att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden genom att följa avregistreringslänkarna i alla marknadsföringsmeddelanden som vi skickar till dig eller genom att kontakta oss på [email protected]. Om du avregistrerar dig kommer vi inte längre att använda din elektroniska kontakt för detta ändamål.

Vi tillhandahåller inga opt-out-alternativ för transaktionsmeddelanden som orderbekräftelse, leveransbekräftelse, spårning etc.

Förändringar i politiken

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst med eller utan föregående meddelande. Du kan dock vara säker på att om sekretesspolicyn ändras i framtiden kommer vi inte att använda de personuppgifter som du har lämnat till oss enligt denna sekretesspolicy på ett sätt som är väsentligt oförenligt med denna sekretesspolicy utan ditt föregående samtycke.

Vi är fast beslutna att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att sekretessen för dina personuppgifter skyddas och upprätthålls.

Kontakta

Om du har klagomål eller andra frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via följande e-postadress: [email protected] eller på adressen VINOHRADSKA 35/25 12000 Prag, Tjeckien.

Se till att du inkluderar så mycket information som möjligt om ditt klagomål eller din fråga.

Vi kommer att granska klagomål och frågor inom en månad efter mottagandet. Vi gör allt vi kan för att ge dig bästa möjliga service. Vi gör också allt vi kan för att lösa tvister. Om du inte är nöjd med resultatet kan du kontakta tillsynsmyndigheten och lämna in ett klagomål.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten finns nedan

Byrån för dataskydd (Úřad pro ochranu osobních údajů)

Postadress

Pplk. Sochora 27
170 00 Prag 7
www.uoou.cz