• garanti-ikon
    5 000 mils garanti på sulanGaranti för sulor
  • ikon för recensioner
    Över 38 000 5-stjärniga recensioner världen över!Över 38 000+ 5-stjärniga recensioner!
  • ikon för passform
    Naturlig passform, känsla och rörelseNaturlig känsla

IMPRESSUM

Ansvarig för denna hemsida(www.xeroshoes.eu) för kunder i Europa:

Xero Shoes EU s.r.o
Vinohradská 35/25 120 00 Prag, Tjeckien
Verkställande direktör: Daniel Anthony Dougherty
Registrerad i handelsregistret i Prag, Tjeckien
Registreringsnummer i handelsregistret: Section C Inset 357956
VAT-nummer: CZ-11770589

Du kan kontakta oss på:
[email protected]
Telefon: +420 228 880 373 Öppettider: Mån. till fre. kl. 9.00 - 17.00
Sedvanliga kostnader för telekommunikationssamtal till fasta nummer kan tillkomma
OBSERVERA: du kan ådra dig kostnader för fjärrsamtal om du ringer från utanför Tjeckien

Alternativ tvistlösning (ADR) för EU konsumenter

Konsumenter har rätt att kontakta en lokal alternativ tvistlösningsenhet i samband med en tvist som de inte kan lösa direkt med Xero Shoes.

ADR är ett tvistlösningsförfarande för utomrättslig lösning av nationella och gränsöverskridande tvister om avtalsförpliktelser som följer av köpe- eller tjänsteavtal som ingåtts mellan en näringsidkare som är etablerad i unionen och en konsument som är bosatt i unionen, genom att en ADR-enhet ingriper och föreslår eller påtvingar en lösning eller bjuder in för att underlätta en vänskaplig lösning.

ADR-organ är organ utanför domstol (icke-rättsliga). Den alternativa tvistlösningsenheten är en neutral part (t.ex. förlikare, medlare, skiljeman, ombudsman eller klagomålsnämnd) som Xero Shoes kommer att använda för att lösa tvister om konsumenten väljer en alternativ tvistlösning. Det alternativa tvistlösningsförfarandet är billigt, enkelt och snabbt och är därför fördelaktigt för både konsumenter och näringsidkare, som på så sätt kan undvika rättegångskostnader och långdragna förfaranden.

För att lämna in ett klagomål kan konsumenterna kontakta den tjeckiska handelsinspektionen: Česká obchodní inspekce*, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 00020869, http://www.coi.cz. Denna enhet kommer också att besvara konsumenternas eventuella frågor om den alternativa tvistlösningsförfarandet.

* Denna alternativa tvistlösningsenhet finns med på de nationella förteckningarna över alternativa tvistlösningsenheter som uppfyller de obligatoriska kvalitetskraven i direktivet om alternativ tvistlösning i konsumenttvister (direktiv 2013/11 / EU om alternativ tvistlösning för konsumenter), http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Europeiska kommissionens webbplats för tvistlösning på nätet finns här: https://ec.europa.eu/konsumenter/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage