• garantiepictogram
    5.000 mijl zoolgarantieZool garantie
  • pictogram voor beoordelingen
    Meer dan 38.000 5-sterren beoordelingen wereldwijd!Meer dan 38.000+ 5-sterren beoordelingen!
  • fit-icoon
    Natuurlijke pasvorm, gevoel en bewegingNatuurlijk gevoel

IMPRESSUM

De verantwoordelijke voor deze website (www.xeroshoes.eu) voor klanten gevestigd in Europa, is:

Xero Shoes EU s.r.o
Vinohradská 35/25, 120 00 Praag, Tsjechië
Algemeen directeur: Daniel Anthony Dougherty
Ingeschreven in het handelsregister van Praag, Tsjechië
Inschrijfnummer in het Tsjechische handelsregister: Sectie C, Nummer 357956
BTW-nummer: CZ-11770589

U kunt contact met ons opnemen via:
[email protected]
Telefoon: +420 228 880 373 Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00 - 17.00 uur
Gebruikelijke kosten voor telecommunicatiegesprekken naar vaste nummers kunnen van toepassing zijn
LET OP: er kunnen interlokale gesprekskosten van toepassing zijn als u van buiten Tsjechië belt.

Buitengerechtelijke geschilbeslechting voor klanten binnen de Europese Unie

Klanten hebben het recht zich tot een plaatselijke entiteit voor buitengerechtelijke geschilbeslechting (ADR) te wenden in verband met een geschil dat zij niet rechtstreeks met Xero Shoes kunnen oplossen.

ADR (Alternative Dispute Resolution) is een procedure voor de buitengerechtelijke beslechting van nationale en grensoverschrijdende geschillen uit hoofde van contractuele verplichtingen die voortvloeien uit koop- of dienstenovereenkomsten tussen een in de Europese Unie gevestigde ondernemer en een in de Europese Unie woonachtige consument, door tussenkomst van een ADR-entiteit die een oplossing voorstelt of oplegt, dan wel uitnodigt tot een minnelijke schikking.

ADR-entiteiten zijn buitengerechtelijke entiteiten. De ADR-entiteit is een neutrale partij (zoals een bemiddelaar, mediator, arbiter, ombudsman of klachtencommissie) die Xero Shoes zal inzetten om geschillen te beslechten als een klant voor een ADR-regeling kiest. De ADR-procedure is goedkoop, gemakkelijk en snel en is daarom voordelig voor zowel consumenten als ondernemers, die zo gerechtskosten en langdurige procedures kunnen vermijden.

Om een klacht in te dienen kunnen consumenten contact opnemen met de Tsjechische handelsinspectie: Česká obchodní inspekce*, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 00020869, http://www.coi.cz. Deze instantie kan ook eventuele vragen van consumenten over de ADR-procedure beantwoorden.

* Deze ADR-entiteit is opgenomen in de nationale lijsten van ADR-entiteiten die voldoen aan de verplichte kwaliteitseisen van de richtlijn alternatieve beslechting van consumentengeschillen (Richtlijn 2013/11 / EU betreffende alternatieve geschillenbeslechting voor consumenten), http://ec.europa.eu/consumenten/odr/

De website voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie vind je hier: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage