Privacy- en cookiebeleid van Xero Shoes EU s.r.o.

Xero Shoes EU s.r.o. zet zich in voor de bescherming van jouw privacy in overeenstemming met de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, ter vervanging van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) (hierna "GDPR") en de Wet nr. 110/2019 Coll., betreffende de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd.

In overeenstemming met bovenstaande hebben wij ons privacybeleid opgesteld om je inzicht te geven in de wijze waarop wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren en gebruiken en hoe de bovengenoemde wet je hierbinnen bescherming biedt.

Hieronder volgt een overzicht van ons privacybeleid.

Xero Shoes EU s.r.o. , met maatschappelijke zetel te VINOHRADSKA 35/25, 12000 te Praag in Tsjechië en identificatienummer: 11770589, ingeschreven in het handelsregister bij de gemeentelijke rechtbank in Praag, afdeling C, nummer 357956 ("wij", "ons", "het bedrijf", "onze") is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wij verzoeken je bij vragen, verzoeken of klachten over onze gegevensverzameling en -gebruik alsmede over dit beleid, eerst contact met ons op te nemen, zodat wij eventuele problemen zo snel mogelijk in behandeling kunnen nemen.

In gevallen waarbij onze website links bevat naar websites van derden waarover wij geen controle hebben, raden wij je aan de privacydocumenten van die websites te raadplegen.

Het delen van jouw persoonlijke gegevens

Xero Shoes EU s.r.o. deelt jouw persoonlijke gegevens met:

 • Externe dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld voor het verwerken van creditcards en betalingen, verzending en leveringen, het hosten, beheren en onderhouden van onze gegevens, het verspreiden van e-mails, het uitvoeren van onderzoek en analyse, het beheren van merk- en productpromoties en het beheren van bepaalde diensten en functies. Bij het gebruik van externe dienstverleners gaan wij overeenkomsten aan die hen verplichten passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen.
 • Overige derde partijen voor zover noodzakelijk om: (i) te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of toepasselijke wetgeving; (ii) onszelf te verdedigen tegen claims van derden; en (iii) te helpen bij fraudepreventie of onderzoek (bijv. vervalsing).
 • Aan elke andere, derde partij waarvoor je toestemming hebt gegeven.

Algemene informatie over de gegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens in de volgende situaties:

 • Wanneer je rechtstreeks persoonsgegevens aan ons verstrekt (zowel analoog als digitaal);
 • Wanneer je gebruik maakt van (een van) onze diensten;
 • Wanneer je onze website bezoekt;
 • Wanneer je je inschrijft om nieuwsbrieven van ons te ontvangen;
 • Wanneer je (een van) onze social media kanalen bezoekt.

De informatie die we verzamelen, kan het volgende bevatten (we verzamelen niet noodzakelijkerwijs al deze gegevens):

 • Identiteitsgegevens - bijv. je naam en/of geslacht
 • Adres- en/of contactgegevens - bijv. factuur- en verzendadres, e-mailadres, telefoonnummers
 • Financiële gegevens - bijv. betalingsgegevens die zijn gebruikt bij een transactie
 • Transactiegegevens - bijv. bestelgegevens, bestelde artikelen, tijd en datum van bestellingen, terugbetalingen, creditnota's en dergelijke
 • Technische gegevens - bijv. je IP-adres (zie hieronder), inlogtijden en -dagen, browsertype en -versie, geografische locatie en tijdzones, besturingssystemen en andere gegevens met betrekking tot het apparaat en de software die je gebruikt voor interactie met onze website en producten.
 • Profielgegevens - bijv. gebruikersnamen, wachtwoorden (wij kunnen je wachtwoorden niet zien omdat ze gecodeerd zijn), antwoorden op enquêtes en feedback
 • Beoordelingen
 • Gebruikersgegevens - bijv. informatie over jouw interactie met onze website
 • Communicatiegegevens - bijv. je voorkeuren met betrekking tot de manier van communicatie die je met ons en/of derden, wenst.

In situaties waarin wij wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens te verzamelen en je ervoor kiest deze niet te verstrekken, kunnen wij je mogelijk geen goederen of diensten van onze kant leveren. Indien dit vereist dat wij een bestelling die je bij ons hebt gedaan, moeten annuleren of wijzigen, zullen wij contact met je opnemen voor een passende oplossing.

Wij kunnen ook niet-identificerende, z.g. geaggregeerde gegevens verzamelen, gebruiken en delen, om welke reden dan ook. Dit is informatie die is afgeleid van de bovenstaande gegevens, maar die niet als persoonlijk wordt beschouwd, omdat jouw identiteit er op geen enkele manier uit af te leiden valt. Het gaat hierbij om gegevens over het aantal of percentage gebruikers die een bepaalde pagina bekijken of toegang hebben tot een functie of kenmerk van onze website of die bepaalde producten kopen.

Wij verzamelen geen specifiek type persoonsgegevens, bijvoorbeeld met betrekking tot ras, etniciteit, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, gezondheids- en biometrische gegevens of informatie over een mogelijk crimineel verleden en dergelijke

De doeleinden en wettelijke grondslag, waarom wij jouw persoonsgegevens verzamelen

 • Contractuele relatie: wij verzamelen en verwerken jouw persoonlijke gegevens die door jou worden verstrekt wanneer je goederen koopt via onze online webwinkel. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Als je niet instemt met het verstrekken van je persoonsgegevens, dan kan de overeenkomst niet worden gesloten. De wettelijke grondslag voor de verwerking betreft Art. 6 par. 1 b) GDPR (uitvoering van het contract en precontractuele maatregelen). Voornoemde gegevens worden verwerkt en opgeslagen voor de duur van de contractuele relatie, of zelfs langer indien dit wettelijk vereist is of noodzakelijk is voor de bescherming van onze rechten.
 • Marketingactiviteiten: Op basis van de geldende wetgeving kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor het verspreiden van commerciële informatie over product- of dienstaanbiedingen zoals die al aan jou als klant zijn verstrekt, waarbij de persoonsgegevens zullen worden verwerkt en opgeslagen voor de duur van de contractuele relatie, tenzij je bezwaar maakt tegen deze verwerking, in welk geval deze onmiddellijk zal worden stopgezet. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 para 1 f) GDPR (met het gerechtelijke belang van Xero Shoes EU s.r.o. als de verantwoordelijke voor de verwerking).

Daarnaast kunnen wij aanvullende gegevens verzamelen en verwerken die wij tijdens onze wederzijdse contractuele relatie ontvangen (zoals je koopgedrag, voorkeuren en logbestanden met inbegrip van het IP-adres of cookies die worden gebruikt om dergelijke voorkeuren te identificeren). De relevante persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen voor de duur van de contractuele relatie. De rechtsgrondslag voor deze verwerking betreft Art. 6 para 1 f) GDPR (met het gerechtelijke belang van Xero Shoes EU s.r.o. als de verantwoordelijke voor de verwerking).

In alle andere gevallen verwerken wij jouw persoonsgegevens alleen met jouw toestemming. Dit gebeurt meestal wanneer je ons toestemming geeft om nieuwsbrieven of andere commerciële berichten te ontvangen. Als je toestemming geeft, is dit geldig voor de periode die nodig is om de gegevens te verwerken, tenzij en totdat je deze toestemming intrekt. De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking betreft art. 6 par. 1 a) GDPR (betreffende de toestemming van jou als klant).

Onderhoud van onze online webwinkel en website: wij verwerken ook loggegevens, waaronder IP-adressen en/of cookies, ten behoeve van de werking van de online webwinkel en het onderhoud van onze website. Als je niet akkoord gaat met de verwerking van deze gegevens, kun je het gebruik van cookies blokkeren in je instellingen, of het gebruik van cookies rechtstreeks op onze website weigeren. In dergelijke gevallen erken je dat de online webwinkel of website mogelijk niet goed werkt en dat wij als beheerder niet aansprakelijk zijn voor eventuele problemen. De persoonsgegevens onder deze paragraaf worden alleen verwerkt en opgeslagen voor de tijd die nodig is om de website en online webwinkel te onderhouden (niet meer dan enkele dagen of weken). De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 par. 1 f) GDPR (met het gerechtelijke belang van Xero Shoes EU s.r.o. als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking).

Manieren waarop wij jouw persoonlijke gegevens verzamelen

Er zijn verschillende manieren waarop wij gegevens van jou kunnen verzamelen (wij gebruiken niet noodzakelijkerwijs alle onderstaande):

 • Rechtstreeks contact - bijv. wanneer je je gegevens invult via formulieren op onze websites of in de winkel, wanneer je een bestelling plaatst, je abonneert op onze nieuwsbrief, meedoet aan acties of wedstrijden, informatie aanvraagt en beoordelingen of feedback geeft.
 • Gegevens van derden - bijv. gegevens van openbaar beschikbare bronnen zoals Google Analytics, advertentienetwerken zoals Facebook, Pinterest, Quora, financiële transactiegegevens van betalingsdiensten zoals PayPal, enz. met inachtneming van de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener. Je kunt je keuze in dit opzicht ook aanpassen via een Cookie Management tool op onze website.

  Geautomatiseerde technologieën - wij kunnen technische gegevens verzamelen met behulp van serverlogs of "cookies" die zich op onze site of andere sites bevinden die onze cookies gebruiken (meer informatie hierover vind je onder "Wat zijn Cookies?"). Informatie die via cookies en webserverlogs wordt verzameld, kan bestaan uit de datum en het tijdstip van bezoeken, de bekeken pagina's, de tijd die op onze website wordt doorgebracht en de websites die vlak voor en vlak na onze website zijn bezocht, alsmede je IP-adres.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een zeer klein tekstdocument dat vaak een anonieme, unieke identificatiecode bevat. Wanneer je een website bezoekt, vraagt de computer van die site je device om toestemming om dit bestand op te slaan op een deel van je harde schijf dat speciaal voor cookies is bestemd. Elke website kan zijn eigen cookie naar je browser sturen als de voorkeuren van je browser dat toestaan, maar (om je privacy te beschermen) geeft je browser een website alleen toegang tot de cookies die hij al naar je heeft gestuurd, niet tot de cookies die andere sites naar je hebben gestuurd.

Soorten cookies die wij gebruiken:

Wij gebruiken de volgende cookies. Meer details over ons gebruik van cookies vind je in ons cookiebeheer.

 • Sessiecookies: Wij gebruiken sessiecookies om informatie op te slaan totdat je je browser sluit. Hierdoor kunnen wij je een gepersonaliseerde gebruikerssessie aanbieden. Zo kunnen wij onze dienst zoveel mogelijk aan je wensen of je surfgedrag aanpassen.
 • Bezoekersimpact: Deze cookies hebben geen tot weinig effect op (de privacy van) onze bezoekers. Deze cookies verwerken geen of slechts gedurende een korte periode persoonsgegevens.
 • Functionele cookies: Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en om de bruikbaarheid van de website te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies op onze website om je ervaring op onze website te verbeteren.
 • Bezoekersimpact: Deze cookies hebben geen tot weinig effect op (de privacy van) onze bezoekers. Deze cookies verwerken geen of slechts gedurende korte tijd persoonsgegevens.
 • Marketing en analytische cookies: Wij gebruiken marketing cookies om je te voorzien van relevante informatie. Dit geldt niet alleen voor de inhoud van onze website, maar ook voor de getoonde advertenties (van derden). Zo kunnen wij een beeld krijgen van je interesses en onze website en advertenties daarop aanpassen.
 • Impact op bezoekers: Deze cookies hebben een weinig tot gemiddeld effect op (de privacy van) onze bezoekers. Deze cookies verwerken geen of slechts gedurende een korte periode persoonsgegevens.

Voor een volledig en actueel overzicht van elke derde partij die toegang heeft tot je webbrowser raden wij je aan een webbrowser-plugin te installeren die voor dit doel is gemaakt. Je kunt er ook voor kiezen om je device te laten waarschuwen telkens wanneer er een cookie wordt verzonden of je kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. Je kunt dit doen via je browserinstellingen op elke browser en elk apparaat dat je gebruikt. Elke browser is een beetje anders, dus kijk in het Help-menu van je browser voor de juiste manier om je cookies aan te passen. Als je cookies uitschakelt, heb je mogelijk geen toegang tot veel functies die onze websites efficiënter maken en zullen sommige van onze diensten niet goed functioneren.

IP-adressen

IP-adressen worden door je device gebruikt telkens wanneer je verbonden met het internet bent. Je IP-adres is een nummer dat door computers in het netwerk wordt gebruikt om je device te identificeren. IP-adressen worden automatisch verzameld door onze webserver als onderdeel van demografische en profielgegevens die bekend staan als "data verkeer", zodat gegevens (zoals de webpagina's die je opvraagt) naar je kunnen worden verzonden.

Informatie via e-mail

Als je ervoor kiest om via e-mail met ons te corresponderen, kunnen wij de inhoud van je e-mailberichten bewaren in combinatie met je e-mailadres en onze antwoorden. Wij bieden voor deze elektronische communicatie dezelfde bescherming die wij hanteren bij het bewaren van informatie die wij online, per post en per telefoon ontvangen.

Hoe gebruiken wij de informatie die je ons verstrekt?

In het algemeen gebruiken wij persoonsgegevens voor het beheer van onze bedrijfsactiviteiten, het verlenen van klantenservice en het beschikbaar stellen van andere artikelen en diensten aan onze klanten en potentiële klanten.

Wij verkrijgen geen persoonlijk identificeerbare informatie over jou wanneer je onze website bezoekt, tenzij je ervoor kiest dergelijke informatie aan ons te verstrekken. Ook zal dergelijke informatie niet worden verkocht of anderszins worden overgedragen aan niet-gelieerde derden zonder de toestemming van de gebruiker op het moment van verzamelen. Wij kunnen informatie bekendmaken wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, met andere woorden, wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist of ter bescherming van onze wettelijke rechten.

Indien wij ons bedrijf verkopen, overdragen of fuseren met een derde partij, kunnen je gegevens worden overgedragen als onderdeel van die transactie. Als dat gebeurt, mogen de derde partijen je gegevens op dezelfde manier gebruiken als in dit document is beschreven. Wij zullen van derden eisen dat zij jouw gegevens op dezelfde wijze behandelen en respecteren in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij zullen je informeren wanneer zo'n situatie zich voordoet.

Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken een verscheidenheid aan technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, waaronder codering en verificatiemiddelen, om je gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies, toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Wij beperken de toegang tot jouw gegevens tot werknemers, verkopers, contractanten en andere derden die een zakelijke behoefte hebben aan die gegevens. Zij hebben alleen toegang tot deze gegevens volgens onze instructies en onder voorbehoud van geheimhouding.

Wij zullen jouw, en eventueel de noodzakelijke autoriteiten, op de hoogte brengen indien wij vermoeden dat er een datalek heeft plaatsgevonden.

De verwerking van je persoonsgegevens buiten de EER:

Je persoonsgegevens worden zowel binnen als buiten de EER (Europese Economische Ruimte) verwerkt. Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika ("VS"), in welk geval de standaard contractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan verwerkers in derde landen overeenkomstig richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, vastgesteld bij besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010, zullen worden overeengekomen en Xero Shoes EU s.r.o. en haar contractpartner zullen het beginsel van verantwoordingsplicht voor gegevensoverdrachten in de praktijk toepassen overeenkomstig de routekaart die door de EDPB is gepubliceerd samen met Aanbeveling 01/2020 betreffende maatregelen ter aanvulling van de overdrachtsinstrumenten om de naleving van het EU niveau van bescherming van persoonsgegevens te waarborgen (aangenomen op 10 november 2020). Voor meer details, zie European Commission: Model contract for the transfer of personal data to third countries.

Gegevensbehoud

Wij bewaren je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. Voor meer informatie verwijzen wij naar het hoofdstuk "De doeleinden en rechtsgrondslag, waarom wij jouw persoonsgegevens verzamelen".

Jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

Als betrokkene heb je de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens, mits aan de wettelijke vereisten is voldaan om dit recht uit te oefenen:

 • Toegang vragen tot je persoonlijke gegevens
 • Verzoek om correctie of bijwerking van je gegevens
 • Verzoek om verwijdering van je persoonsgegevens
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens
 • Verzoek om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens
 • Verzoek om overdracht van je persoonsgegevens
 • Verzoek om je toestemming in te trekken

Als je een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via [email protected] of via VINOHRADSKA 35/25,12000 te Praag in Tsjechië.

Om hieraan te voldoen kan het nodig zijn dat wij je om specifieke informatie vragen om je identiteit te bevestigen, je recht op toegang tot je gegevens te waarborgen of andere rechten uit te oefenen. Wij doen dit om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan iemand die niet het recht heeft ze te ontvangen. Wij kunnen contact met je opnemen om meer informatie te verkrijgen, zodat wij een nauwkeurig en tijdig antwoord op je verzoek kunnen geven.

Wij proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren, maar het kan langer duren, afhankelijk van de aard en de hoeveelheid van je verzoeken en het totale aantal ontvangen verzoeken. Als wij van mening zijn dat het langer dan een maand zal duren om te antwoorden, zullen wij je op de hoogte stellen van de status van je verzoek.

Als je verzoek repetitief, buitensporig of duidelijk ongegrond is, kunnen wij een vergoeding vragen voor naleving of weigeren aan je verzoek te voldoen.

Een speciale opmerking over kinderen

Kinderen mogen onze website en diensten niet gebruiken en wij verzoeken minderjarigen (jonger dan 15 jaar) geen persoonlijke informatie aan ons te verstrekken. Als je minderjarig bent, kun je deze website alleen gebruiken met toestemming en begeleiding van je ouder(s) of voogd(en).

Hoe beschermen wij jouw informatie en beveiligen wij de informatieoverdracht?

E-mail wordt niet erkend als een veilig communicatiemedium. Daarom verzoeken wij je om ons geen privé-informatie per e-mail te sturen. Dit is echter wel toegestaan, maar op eigen risico. Sommige informatie die je op onze website invoert, kan veilig worden verzonden via een beveiligd medium dat bekend staat als Secure Sockets Layer, of SSL. Creditcard informatie wordt nooit via e-mail verzonden.

Wij kunnen softwareprogramma's gebruiken om samenvattende statistieken te maken, die onder meer worden gebruikt om het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van onze website te beoordelen, na te gaan welke informatie het meest en het minst interessant is, technische ontwerpspecificaties vast te stellen en systeemprestaties of probleemgebieden te identificeren.

Voor de beveiliging van de website en om ervoor te zorgen dat deze dienst beschikbaar blijft voor alle gebruikers, gebruiken wij softwareprogramma's om het netwerkverkeer te controleren om ongeoorloofde pogingen om informatie te uploaden of te wijzigen, of anderszins schade te veroorzaken, op te sporen.

Aan- en afmelden voor nieuwsbrieven

Op onze website kun je je aanmelden om nieuwsbrieven over onze producten of diensten per e-mail te ontvangen.

Wanneer je deze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, kun je ons op elk moment vragen te stoppen met het sturen van marketingberichten door de links voor het afmelden te gebruiken die je in elk marketingbericht dat wij je sturen, kunt vinden. Je kunt ook contact met ons opnemen via [email protected]. In het geval dat je je uitschrijft, zullen wij je elektronische contactgegevens niet langer voor dit doel gebruiken.

Wij bieden geen afmeldopties voor transactionele e-mails zoals orderbevestiging, verzendbevestiging, tracking etc.

Beleidswijzigingen

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde met of zonder kennisgeving te wijzigen. Wees er echter van verzekerd dat als het privacybeleid in de toekomst verandert, wij de persoonlijke informatie die je ons in het kader van dit beleid hebt verstrekt niet zonder je voorafgaande toestemming zullen gebruiken op een manier die wezenlijk in strijd is met dit privacybeleid.

Wij zetten ons er voor in om onze zakelijke activiteiten uit te voeren in overeenstemming met deze bepalingen, zodat de vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd.

Contactformulier

Wanneer je een klacht of andere vraag hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: [email protected] of via VINOHRADSKA 35/25, 12000 te Praag in Tsjechië.

Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk informatie over je klacht of vraag verstrekt.

Wij zullen klachten en vragen binnen een maand na ontvangst beoordelen. Wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij stellen ook alles in het werk om geschillen op te lossen. Als je niet tevreden bent met het resultaat, kun je contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit en daar een klacht indienen.

De contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit vind je hieronder

Bureau voor gegevensbescherming (Úřad pro ochranu osobních údajů)

Postadres

Pplk. Sochora 27
170 00 Praag 7
www.uoou.cz