Polityka prywatności i plików cookie firmy Xero Shoes EU s.r.o.

Xero Shoes EU s.r.o. zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności przede wszystkim w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "RODO") oraz ustawą nr 110/2019 Dz.U.

W związku z tym stworzyliśmy niniejszą Politykę, aby umożliwić Użytkownikom zrozumienie, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przekazujemy i wykorzystujemy  ich dane osobowe oraz w jaki sposób prawo wpływa na Użytkowników i ich chroni.

Poniżej przedstawiamy naszą Politykę prywatności.

Xero Shoes EU s.r.o. z siedzibą pod adresem VINOHRADSKA 35/25 12000 Praga, Republika Czeska, REGON: 11770589, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, pod numerem 357956 (dalej "my", "nas", "Spółka", "nasz") jest Administratorem danych i jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.

Mamy nadzieję, że w przypadku jakichkolwiek pytań, próśb lub skarg dotyczących gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych oraz niniejszej polityki, w pierwszej kolejności skontaktujesz się z nami, abyśmy mogli zająć się każdą zaistniałą sytuacją.

Należy pamiętać, że jeśli nasza witryna zawiera łącza do stron trzecich, nad którymi nie mamy kontroli, zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności tych stron.

Udostępnianie danych osobowych Użytkownika

Xero Shoes EU s.r.o. udostępnia dane osobowe użytkownika:

 • zewnętrznym dostawcom usług, przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, na przykład w celu przetwarzania płatności, wysyłki i dostaw, hostowania, zarządzania i obsługi naszych danych, dystrybucji wiadomości e-mail, dostarczania badań i analiz, zarządzania promocjami marki i produktów, a także administrowania niektórymi usługami i funkcjami. Korzystając z usług zewnętrznych dostawców usług, zawieramy umowy, które wymagają od nich wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych Użytkownika.
 • innym stronom trzecim w zakresie niezbędnym do: 1) zastosowania się do nakazu sądowego lub obowiązującego prawa; 2) obrony przed roszczeniami osób trzecich; oraz 3) pomocy w zapobieganiu oszustwom lub prowadzeniu dochodzeń (np. w sprawie podrabiania towarów).
 • innym stronom trzecim, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę.

Ogólne informacje o gromadzonych przez nas danych

Gromadzimy dane osobowe użytkowników w następujących okolicznościach:

 • gdy Użytkownik przekazuje nam dane osobowe bezpośrednio (zarówno analogowo, jak i cyfrowo);
 • podczas korzystania z naszych usług;
 • podczas odwiedzania naszej strony internetowej;
 • gdy Użytkownik subskrybuje nasze newslettery;
 • podczas odwiedzania naszych kanałów mediów społecznościowych.

Gromadzone przez nas informacje mogą obejmować następujące elementy (niekoniecznie gromadzimy te wszystkie dane):

 • tożsamość - np. imię i nazwisko, płeć
 • dane kontaktowe - np. adresy do faktury i wysyłki, adres e-mail, numery telefonów
 • dane finansowe - np. dane dotyczące płatności wykorzystywane w transakcjach handlowych
 • dane transakcyjne - np. dane zamówień, zamówione pozycje, czas i data zamówień, zwroty, noty kredytowe itp.
 • dane techniczne - np. adres IP (patrz poniżej), godziny i dni logowania, typ i wersja przeglądarki, lokalizacja geograficzna i strefy czasowe, systemy operacyjne i inne dane związane z urządzeniem i oprogramowaniem używanym do interakcji z naszą witryną i produktami.
 • profil - np. nazwy użytkowników, hasła (nie możemy zobaczyć haseł, ponieważ są one zaszyfrowane), odpowiedzi na ankiety i opinie.
 • Recenzje
 • użytkowanie - np. informacje o sposobie interakcji użytkownika z naszą witryną
 • komunikacja - np. preferencje użytkownika dotyczące rodzajów komunikacji, które chciałby otrzymywać od nas i/lub stron trzecich

Jeśli zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do gromadzenia jakichkolwiek danych osobowych, a Użytkownik zdecyduje się ich nie podawać, możemy nie być w stanie dostarczyć mu towarów lub usług. Jeśli będzie to wymagało od nas anulowania lub zmiany zamówienia, skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu rozwiązania problemu.

Możemy również gromadzić, wykorzystywać i udostępniać nieidentyfikujące "dane zbiorcze" z dowolnego powodu. Są to informacje, które pochodzą z powyższych danych, ale nie są uważane za dane osobowe, ponieważ w żaden sposób nie ujawniają tożsamości Użytkownika. Na przykład, dane zbiorcze dotyczące liczby lub odsetka Użytkowników, którzy przeglądają określoną stronę lub uzyskują dostęp do funkcji naszej witryny lub kupują określone produkty.

Nie zbieramy "specjalnych kategorii" danych osobowych, takich jak rasa, pochodzenie etniczne, przekonania religijne, orientacja seksualna, poglądy polityczne, dane zdrowotne i biometryczne, przeszłość kryminalna itp.

Cele i podstawy prawne, dla których gromadzimy dane osobowe użytkowników

 • stosunek umownygromadzimy i przetwarzamy dane osobowe podane przez Użytkownika podczas zakupu towarów za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na podanie swoich danych osobowych, umowa nie może zostać zawarta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 6 ust. 1 b) RODO (wykonanie umowy i środki przedumowne). Wyżej wymienione dane będą przetwarzane i przechowywane przez czas trwania stosunku umownego, a nawet dłużej, jeśli jest to wymagane przez prawo lub konieczne do ochrony naszych praw.
 • działania marketingowe: na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu rozpowszechniania informacji handlowych dotyczących ofert produktów lub usług, takich jak te, które zostały już dostarczone Użytkownikowi jako klientowi, przy czym dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez czas trwania stosunku umownego, chyba że Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w którym to przypadku zostanie ono natychmiast wstrzymane. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Xero Shoes EU s.r.o. jako Administratora danych).

Ponadto możemy gromadzić i przetwarzać dodatkowe dane otrzymane podczas naszego wzajemnego stosunku umownego (takie jak zwyczaje zakupowe, preferencje i logi, w tym adres IP lub pliki cookie używane do identyfikacji takich preferencji). Odpowiednie dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez czas trwania stosunku umownego Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Xero Shoes EU s.r.o. jako Administratora danych).

We wszystkich innych przypadkach przetwarzamy dane osobowe Użytkownika wyłącznie za jego zgodą. Zazwyczaj dzieje się tak, gdy Użytkownik udziela nam zgody na otrzymywanie newsletterów lub innych wiadomości handlowych. W przypadku udzielenia zgody jest ona ważna przez okres niezbędny do przetwarzania danych, chyba że zostanie odwołana. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika jako klienta).

Obsługa sklepu internetowego i strony internetowejdo celów obsługi sklepu internetowego oraz utrzymania naszej strony internetowej przetwarzamy również dane logowania, które mogą obejmować adresy IP i/lub pliki cookie. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie tych danych, może zablokować korzystanie z plików cookie w swoich ustawieniach lub odmówić korzystania z plików cookie bezpośrednio na naszej stronie internetowej. W takich przypadkach użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sklep internetowy lub strona internetowa mogą nie działać prawidłowo, a my, jako Administrator danych, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z tym trudności. Dane osobowe, o których mowa w niniejszym ustępie, będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do obsługi naszej strony internetowej i sklepu internetowego (nie dłużej niż kilka dni lub tygodni). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Xero Shoes EU s.r.o. jako Administratora danych).

Sposoby gromadzenia danych osobowych

Dane możemy gromadzić na różne sposoby (niekoniecznie wszystkie z poniższych):

 • bezpośredni kontakt - np. wprowadzanie danych poprzez wypełnianie formularzy na naszych stronach internetowych lub w sklepie, w zależności od przypadku, podczas składania zamówienia, subskrypcji naszych publikacji, udziału w loteriach lub konkursach, żądania informacji, dostarczania recenzji i opinii.
 • dane stron trzecich - np. dane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak dostawcy usług analitycznych (np. Google), sieci reklamowe, takie jak Facebook, Pinterest, Quora, dane transakcji finansowych z usług płatniczych, takich jak PayPal itp. z zastrzeżeniem warunków odpowiedniego dostawcy usług. Na naszej stronie internetowej można dostosować swój wybór w tym zakresie również za pomocą narzędzia do zarządzania plikami cookie.
  technologie zautomatyzowane - dane techniczne możemy gromadzić za pomocą plików dziennika lub plików "cookie", które znajdują się w naszej witrynie lub innych witrynach korzystających z naszych plików cookie (patrz wyjaśnienie poniżej, "Co to są pliki cookie?"). Informacje gromadzone za pomocą plików cookie i dzienników serwera WWW mogą obejmować datę i godzinę odwiedzin, przeglądane strony, czas spędzony na naszej stronie internetowej oraz strony internetowe odwiedzane tuż przed i tuż po naszej stronie internetowej, adres IP użytkownika.

Czym są pliki cookie?

Plik cookie to bardzo mały dokument tekstowy, który często zawiera anonimowy unikatowy identyfikator. Gdy Użytkownik odwiedza stronę internetową, komputer tej strony prosi go o zgodę na przechowywanie tego pliku w części dysku twardego przeznaczonej specjalnie dla plików cookie. Każda strona internetowa może wysłać własny plik cookie do przeglądarki, jeśli pozwalają na to preferencje przeglądarki, ale (w celu ochrony prywatności) przeglądarka zezwala witrynie internetowej tylko na dostęp do plików cookie, które już wysłała do Użytkownika, a nie do plików cookie wysłanych do Użytkownika przez inne witryny.

Rodzaje plików cookie, których używamy:

Używamy poniższych plików cookie. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie można znaleźć w naszym narzędziu do zarządzania plikami cookie.

 • sesyjne pliki cookie: używamy sesyjnych plików cookie do przechowywania informacji do momentu zamknięcia przeglądarki. Umożliwia nam to zapewnienie spersonalizowanej sesji użytkownika. Dzięki temu możemy w jak największym stopniu dostosować nasze usługi do preferencji Użytkownika lub jego zachowania podczas surfowania.
 • wpływ na odwiedzających: te pliki cookie nie mają żadnego lub mają niewielki wpływ na (prywatność) naszych odwiedzających. Te pliki cookie nie przetwarzają danych osobowych lub przetwarzają je tylko przez krótki czas.
 • funkcjonalne pliki cookie: używamy ich, aby zapewnić prawidłowe działanie naszej witryny i poprawić jej użyteczność. Używamy ich również na naszej stronie internetowej, aby poprawić komfort korzystania z niej.
 • Wpływ na odwiedzających: Te pliki cookie nie mają żadnego lub mają niewielki wpływ na (prywatność) naszych odwiedzających. Te pliki cookie nie przetwarzają danych osobowych lub przetwarzają je tylko przez krótki czas.
 • marketingowe i analityczne pliki cookie: używamy marketingowych plików cookie w celu dostarczania użytkownikowi odpowiednich informacji. Dotyczy to nie tylko treści naszej strony internetowej, ale także wyświetlanych reklam (stron trzecich). W ten sposób możemy poznać zainteresowania użytkownika i odpowiednio dostosować naszą stronę internetową i reklamy.
 • wpływ na odwiedzających: te pliki cookie mają niewielki lub średni wpływ na (prywatność) naszych odwiedzających. Pliki te nie przetwarzają danych osobowych lub przetwarzają je tylko przez krótki czas.

Aby uzyskać kompleksowe i aktualne podsumowanie dostępu podmiotów trzecich do przeglądarki internetowej, zalecamy zainstalowanie stworzonej w tym celu wtyczki. Użytkownik może również wybrać opcję ostrzegania go przez komputer za każdym razem, gdy wysyłany jest plik cookie, lub wyłączyć wszystkie pliki cookie. Można to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki na każdej przeglądarce i urządzeniu, z którego korzystasz. Każda przeglądarka jest nieco inna, więc należy zapoznać się z menu pomocy przeglądarki, aby poznać prawidłowy sposób modyfikowania plików cookie. Jeśli wyłączysz pliki cookie, możesz nie mieć dostępu do wielu funkcji, które sprawiają, że nasze witryny są bardziej wydajne, a niektóre z naszych usług nie będą działać poprawnie.

Adresy IP

Adresy IP są używane przez komputer przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP to numer używany przez komputery w sieci do identyfikacji komputera. Adresy IP są automatycznie gromadzone przez nasz serwer internetowy jako część danych demograficznych i danych profilowych znanych jako "dane o ruchu", dzięki czemu dane (takie jak żądane strony internetowe) mogą być wysyłane do Użytkownika.

Informacje e-mail

Jeśli użytkownik zdecyduje się korespondować z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, możemy zachować treść jego wiadomości e-mail wraz z jego adresem e-mail i naszymi odpowiedziami. Zapewniamy taką samą ochronę komunikacji elektronicznej, jaką stosujemy w przypadku informacji otrzymanych online, pocztą i telefonicznie.

W jaki sposób wykorzystujemy przekazywane nam informacje?

Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystujemy dane osobowe do celów administrowania naszą działalnością biznesową, zapewniania obsługi klienta oraz udostępniania innych produktów i usług naszym aktualnym i potencjalnym Użytkownikom.

Nie będziemy uzyskiwać informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika, który odwiedza naszą witrynę, chyba że Użytkownik zdecyduje się przekazać nam takie informacje, ani też takie informacje nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane niepowiązanym stronom trzecim bez zgody Użytkownika w momencie ich gromadzenia. Możemy ujawnić te informacje, gdy zostaniemy do tego prawnie zobligowani lub gdy w dobrej wierze uznamy, że wymaga tego prawo lub też w celu ochrony naszych praw.

Jeśli sprzedamy, przeniesiemy lub połączymy naszą działalność z podmiotem zewnętrznym, w ramach takiej operacji może dojść do przekazania danych Użytkownika. W takim przypadku właściciele zewnętrzni mogą wykorzystywać dane Użytkownika w sposób opisany w niniejszym dokumencie. Będziemy wymagać od stron trzecich podobnego traktowania i poszanowania danych Użytkownika zgodnie z prawem. O takiej operacji Użytkownika powiadomimy.

Bezpieczeństwo danych

Korzystamy z różnych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, w tym narzędzi szyfrowania i uwierzytelniania, aby chronić dane Użytkownika przed przypadkową utratą, dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem. Ograniczamy dostęp do danych Użytkownika dla pracowników, agentów, wykonawców i innych stron trzecich, które potrzebują tych danych do celów biznesowych. Będą oni uzyskiwać dostęp do tych danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i pod warunkiem zachowania poufności.

Powiadomimy Użytkownika i wszelkie niezbędne organy, w zależności od przypadku, jeśli będziemy podejrzewać, że doszło do naruszenia danych.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika poza EOG:

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zarówno na terenie EOG, jak i poza nim. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki ("USA"), w którym to przypadku należy uzgodnić standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym w państwach trzecich, zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przyjętą decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 r., a Xero Shoes EU s. r.o. i jej kontrahent będą stosować zasadę odpowiedzialności w odniesieniu do przekazywania danych, zgodnie z planem działania opublikowanym przez EROD wraz z zaleceniem 01/2020 w sprawie środków uzupełniających narzędzia przekazywania danych w celu zapewnienia zgodności z unijnym poziomem ochrony danych osobowych (przyjętym w dniu 10 listopada 2020 r.). Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komisji Europejskiej: Wzory umów o przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Retencja danych

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, oraz do spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Cele i podstawa prawna gromadzenia danych osobowych".

Prawa użytkownika związane z jego danymi osobowymi

Jako osoba, której dane dotyczą, w odniesieniu do swoich danych osobowych masz następujące prawa (o ile spełnione są wymogi prawne, abyś mógł z niego skorzystać):

 • żądanie dostępu do danych osobowych
 • żądanie korekty lub aktualizacji danych osobowych
 • żądanie usunięcia danych osobowych
 • sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • żądanie przeniesienia danych osobowych
 • wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected] lub VINOHRADSKA 35/25 12000 Praga, Republika Czeska.

Aby zachować zgodność z przepisami, możemy być zmuszeni do zażądania od Użytkownika określonych informacji w celu potwierdzenia jego tożsamości, zapewnienia mu prawa dostępu do danych lub skorzystania z innych praw. Robimy to, aby zapewnić, że dane osobowe nie zostaną ujawnione nikomu, kto nie ma prawa ich otrzymać. Możemy skontaktować się z Użytkownikiem w celu uzyskania dalszych informacji, aby móc udzielić dokładnej i terminowej odpowiedzi na jego wniosek.

Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca, choć może to potrwać dłużej w zależności od charakteru i ilości żądań Użytkownika oraz łącznej liczby otrzymanych żądań. Jeśli uznamy, że czas oczekiwania na odpowiedź przekroczy jeden miesiąc, powiadomimy Użytkownika o aktualnym statusie jego żądania.

Jeśli żądanie jest wielokrotne, nadmierne lub wyraźnie nieuzasadnione, możemy naliczyć opłatę za jego spełnienie lub odmówić jego spełnienia.

Specjalna uwaga dotycząca dzieci

Dzieci nie są uprawnione do korzystania z naszej strony internetowej i usług i prosimy, aby osoby niepełnoletnie (poniżej 15 roku życia) nie przekazywały nam żadnych danych osobowych. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z tej witryny wyłącznie za zgodą i pod nadzorem rodziców lub opiekunów.

W jaki sposób chronimy informacje o Użytkowniku i zabezpieczamy przekazywanie przez nich danych?

Poczta e-mail nie jest uznawana za bezpieczny środek komunikacji. Z tego powodu prosimy o nieprzesyłanie nam prywatnych informacji pocztą elektroniczną, chociaż jest to dozwolone, ale na własne ryzyko. Niektóre informacje wprowadzane na naszej stronie internetowej mogą być bezpiecznie przesyłane za pośrednictwem bezpiecznego medium znanego jako Secure Sockets Layer lub SSL. Informacje o kartach kredytowych nigdy nie są przesyłane pocztą elektroniczną.

Możemy używać oprogramowania do tworzenia statystyk podsumowujących, które są wykorzystywane do takich celów, jak ocena liczby odwiedzających różne sekcje naszej witryny, oceny jakie informacje cieszą się największym i najmniejszym zainteresowaniem, określenia specyfikacji projektu technicznego oraz identyfikowanie wydajności systemu lub obszarów problemowych.

Ze względów bezpieczeństwa witryny i w celu zapewnienia, że usługa ta pozostaje dostępna dla wszystkich Użytkowników, używamy oprogramowania do monitorowania ruchu sieciowego w celu identyfikacji nieautoryzowanych prób przesyłania lub zmiany informacji lub powodowania szkód w inny sposób.

Rejestracja w celu otrzymywania newsletterów i rezygnacja z nich

Na naszej stronie internetowej można zarejestrować się w celu otrzymywania e-mailem newsletterów dotyczących naszych produktów lub usług.

Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na dalsze otrzymywanie newletterów może w dowolnym momencie poprosić nas o zaprzestanie wysyłania takich wiadomości, korzystając z linków rezygnacji znajdujących się w każdej wysyłanej przez nas wiadomości marketingowej lub kontaktując się z nami pod adresem [email protected]W przypadku rezygnacji z subskrypcji nie będziemy już wykorzystywać w tym celu danych kontaktowych Użytkownika do komunikacji elektronicznej.

Nie zapewniamy opcji rezygnacji w przypadku e-maili transakcyjnych, takich jak potwierdzenie zamówienia, potwierdzenie wysyłki, śledzenie itp.

Zmiany Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez. Zapewniamy jednak, że jeśli Polityka prywatności ulegnie w przyszłości zmianie, nie będziemy wykorzystywać danych osobowych przekazanych nam w ramach niniejszej Polityki prywatności w sposób, który jest zasadniczo niezgodny z niniejszą Polityką prywatności, bez uprzedniej zgody Użytkownika.

W celu zapewnienia ochrony i zachowania poufności danych osobowych użytkowników zobowiązujemy się do prowadzenia naszej działalności zgodnie z tymi zasadami.

Kontakt

W przypadku skarg lub innych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się z nami za pośrednictwem następującego adresu e-mail: [email protected] lub pod adresem VINOHRADSKA 35/25 12000 Praga, Republika Czeska.

Upewnij się, że podałeś jak najwięcej informacji związanych ze skargą lub pytaniem.

Skargi i pytania rozpatrujemy w ciągu jednego miesiąca od ich otrzymania. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę. Dokładamy również wszelkich starań, aby rozwiązywać spory. Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku, możesz skontaktować się z organem nadzorczym i złożyć skargę.

Dane kontaktowe organu nadzorczego znajdują się poniżej:

Urząd Ochrony Danych Osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů)

Adres pocztowy

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
www.uoou.cz