• garanti-ikon
  5 000 mils garanti på sulanGaranti för sulor
 • ikon för recensioner
  Över 38 000 5-stjärniga recensioner världen över!Över 38 000+ 5-stjärniga recensioner!
 • ikon för passform
  Naturlig passform, känsla och rörelseNaturlig känsla

Om du är osäker på hur skorna eller sandalerna passar, eller om du upplever andra problem,
kontakta vårt Customer Happiness Team så att vi kan hjälpa dig!

 • Vi accepterar byte eller retur av produkter som är helt nya, oanvända och oförändrade inom 45 dagar från det ursprungliga beställningsdatumet.
 • Om du har köpt produkter här på webbplatsen som konsument [bosatt i Storbritannien eller i någon medlemsland i Europeiska unionen], har du rätt att annullera din beställning, inom 14 kalenderdagar, utan att ange något skäl. För att utöva rätten att annullera måste du informera oss om ditt beslut att annullera beställningen genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post). Mejla oss på [email protected] för att informera oss om din önskan att annullera beställningen. För mer information, se Din ångerrätt nedan.
 • Skor och sandaler som har använts utomhus kan inte bytas eller returneras.
 • Naboso sockprodukter kan endast returneras om de är nya och oanvända.
 • Var noga med att inspektera produkten innan du returnerar den, och inkludera om möjligt originalförpackningsmaterialet.
 • Vi strävar efter att behandla alla förfrågningar om byte/retur inom 10 arbetsdagar efter mottagandet.
 • Observera: För returer tillkommer en avgift för returfrakt. Vi drar av 7,50 € från din återbetalning om du använder den här tjänsten.
 • Fullständig information om hur du returnerar och byter hittar du nedan.

Hur man använder Xero Shoes Returportal för EU

För att returnera din beställning, gå till Returportalen och ange ditt beställningsnummer och postnummer.
 

Du bör då se en "Dina produkter" skärm. Om du inte kan se denna skärm, vänligen kontakta oss.

Klicka på "Returnera denna produkt" på den vara som du vill returnera.

Du bör se en rullgardinsmeny "Varför vill du returnera den?".

Vilken anledning ska jag välja?

Det är viktigt att välja rätt anledning till din retur. Nedan finns ytterligare information om vilket alternativ du ska välja för byten och andra typer av returer.

Välj lämplig anledning för din retur. 

Klicka sedan på knappen "Retur".

Slutligen klickar du på knappen "Fortsätt".

Du bör nu se skärmen "Din Leverantör".

Välj en levenrantör och kontrollera att dina namn- och adressuppgifter är korrekta.

Klicka på "Skicka".

Du bör sedan se en sammanfattande skärm som heter "Nästan där!"

Om allt ser bra ut klickar du på "Skicka"

Du kommer sedan att få en etikett för din retur.

 

Klicka på knappen "Skriv ut etikett" för att ladda ner etiketten och öppna en dialogruta för utskrift, liknande den nedan:

Fortsätt att skriva ut etiketten.

Följ sedan förpackningsinstruktionerna för hur du fäster etiketten på originalkartongen som du fick. Slutligen följer du postningsinstruktionerna för att skicka returen tillbaka till oss.

Hur man genomför ett byte

För byten: Vi erbjuder kostnadsfria byten. För att starta ett byte, måste du först göra en ny beställning av det par du vill ha. Därefter returnerar du din originalbeställning via Returportalen. Se till att välja "Placerad utbytt order (full återbetalning)" när du returnerar dina varor. Följ instruktionerna i Returportalen om hur du returnerar din beställning.  

När vi har fått tillbaka ditt nya och oanvända par återbetalar vi både inköpspriset och fraktkostnaden från din ursprungliga beställning.

**** För varor som köpts under en rea som inte längre pågår, vänligen kontakta vår kundtjänst efter att du har gjort din nya beställning, så att vi kan ge dig en återbetalning som motsvarar det ursprungliga re apriset.Observera att reapriset endast kan tillämpas på samma modell och färg som du ursprungligen köpte.

Om du inte vill göra en ny beställning för din retur, välj "Skicka tillbaka för butikskredit" som returorsak i returportalen och följ instruktionerna för att skicka tillbaka dina skor till oss för 100% butikskredit (inklusive frakt). Butikskrediten kan endast användas för att köpa varor på xeroshoes.eu. När du har fått presentkortet kan du använda det direkt för att köpa ditt nya par skor.

Hur man startar en retur

För returer inom 14 dagar: Din återbetalning kommer att vara för inköpspriset för dina skor + den ursprungliga frakten. Om du endast returnerar en del av din beställning kommer vi att räkna om fraktkostnaden för att ta hänsyn till de artiklar som inte ingick i returen. Kontakta kundtjänst om du vill annullera din beställning inom 14 dagar efter leverans. En returfraktavgift kommer att dras av från din återbetalning. 
 
För returer utanför 14 dagar: Din återbetalning avser inköpspriset för skorna. En extra returfraktavgift kommer att dras av från din återbetalning.

Rätt till annullering

Om du har köpt produkter på den här webbplatsen som konsument [bosatt i Storbritannien eller i någon EU-medlemsstat] har du rätt att annullera din beställning utan att ange något skäl inom 14 kalenderdagar.

För att utöva rätten att annullera måste du informera oss om ditt beslut att annullera din beställning genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post). Mejla oss på [email protected] för att informera oss om att du vill annullera beställningen. Du kan använda det bifogade formuläret för annullering, men det är inte obligatoriskt.

För att uppfylla ångertiden är det tillräckligt att du skickar ditt meddelande om utövandet av ångerrätten innan ångertiden har löpt ut.

Annulleringsperioden upphör vid 14 kalenderdagar från följande:

(i) när det gäller fysiska artiklar, gäller datumet för leverans av artikeln till din leveransadress;

(ii) när det gäller digitalt innehåll som inte levererats som fysiska paket (t.ex. digitala presentkort), gäller datumet då det digitala objektet gjordes tillgängligt för dig elektroniskt;

(iii) när det gäller tjänster, gället datumet då vi accepterar din beställning av tjänsten.

Följande gäller endast konsumenters rätt att annullera beställningar som gjorts på denna webbplats inom 14 dagar. Följande gäller inte för retur av skadade eller icke överensstämmande artiklar:

 • Om de produkter som ingår i din beställning delas upp i olika leveranser har du 14 dagar på dig från den dag då du mottog den sista leveransen att annullera beställningen.
 • När du utnyttjar din ångerrätt måste du returnera varorna till oss utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från dagen då du meddelade oss om ditt beslut att annullera beställningen.
 • Du får tillbaka det pris du betalat för din beställning om du betalat i förskott. Om du valde det billigaste leveranssättet när du beställde produkten kommer vi att återbetala leveranskostnaden vid annulleing. I annat fall återbetalar vi dig fraktkostnaderna utom i den mån de överstiger den kostnaden.
 • Vid återbetalning kan vi komma att dra av det belopp som varorns som returnerats till oss har minskat i värde till följd av sättet på vilket du hanterade varorna, utom i den mån det är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.
 • Om du utnyttjar din rätt att annullera tjänster efter det att vi börjat leverera tjänsten, kan vi komma att debitera dig för värdet av de tjänster vi levererat fram till den tidpunkt då du meddelade oss om avbeställningen.
 • Vi återbetalar köpepriset och leveranskostnaderna med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har godkänt något annat; i vilket fall som helst kommer du inte att få några avgifter till följd av återbetalningen.
 • Vi kommer att göra återbetalningen utan onödigt dröjsmål, och inte senare än: -

(i) 14 dagar efter den dag då vi fått tillbaka de levererade varorna från dig, eller

(ii) (om tidigare) 14 dagar efter den dag då du bevisar att du har returnerat varorna, eller

(iii) om inga varor levererats,14 dagar efter den dag då vi informerats om ditt beslut att annullera denna beställning.

 • Den lagstadgade ångerrätten gäller inte under vissa omständigheter, inklusive (i) när varor beställs enligt dina specifikationer eller är personliga, (ii) när det gäller varor som riskerar att försämras eller förfalla snabbt, eller (iii) när du begär ett besök från oss i syfte att utföra brådskande reparations- eller underhållstjänster.
 • En beställning av digitala varor (t.ex. presentkort) som gjorts tillgänglig för dig elektroniskt kan inte annulleras om du accepterat den elektroniska leveransen av den digitala varan.
 • Med undantag för vad som anges ovan, och i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, är du ansvarig för alla frakt- och hanteringsavgifter för returnerade varor. Du bär risken för förlust under transporten. Vi rekommenderar därför starkt att du försäkrar din returförsändelse mot förlust eller skada och att du använder en transportör som kan ge dig ett leveransbevis för ditt skydd.

Formulär för annullering av modell

Till: XeroShoes,[ange adress och, i förekommande fall, faxnummer och e-postadress]:

Jag/vi [*] meddelar härmed att jag/vi [*] häver mitt/vårt [*] avtal om försäljning av följande varor [*]/tillhandahållande av följande tjänster [*]:

Beställd den [*]/ mottagen den [*],

Namn på konsument(er),

Konsumentens/konsumenternas adress,

Konsumentens (konsumenternas) underskrift (endast om detta formulär anmäls på papper),

Datum

[*] Stryk det som inte är tillämpligt.

Om du som konsument har din vanliga vistelse i Tyskland och avtalet med Xero Shoes under ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (zum Beispiel per Brief, Katalog, E-Mail oder Internet) geschlossen haben, gilt das folgende gesetzliche Widerrufsrecht:

BREDARERUFSBELEHRUNG

Widerrufsrecht 

Du har rätt att inom 14 dagar utan angivande av skäl återkalla detta avtal. Widerrufsfristens början beror på beställningens art och sätt:

 • Die Widerrufsfrist beträgt im Falle der Bestellung eines Gegenstands oder der einheitlichen Bestellung mehrerer Gegenstände 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
 • Werden mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben, getrennt geliefert, beträgt die Widerrufsfrist 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
 • Har du däremot ingått ett avtal om regelmässig leverans av varor över en fastställd period bakåt, gäller Widerrufsfrist 14 dagar från den dag då du eller en av dig benämnd tredje part, som inte är Beförderer, har tagit emot eller har tagit emot den första varan i besittning.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Xero Shoes EU s.r.o., Vinohradská 35/25 120 00 Prag, Tschechische Republik; Telefon: +420 773 224 426, Email: [email protected], mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das am Ende der Widerrufsbeleherung abgedruckte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Följderna av Widerrufs

Om du återkallar detta avtal, har vi betalat alla avgifter som vi har fått av dig, inklusive leveranskostnader (med undantag av extra kostnader, som härrör från sig själva, att de har valt en annan typ av leverans än den som vi har erbjudit, den billigaste standardleveransen) oförändrade och senast inom 14 dagar från dagen för återkallandet, på den dag då meddelandet om att återkalla detta avtal vid oss har skickats in. För denna återbetalning använder vi andra betalningsmedel, som ni vid den ursprungliga transaktionen har använt, eftersom det med er uttryckligen blev något annat överenskommet; i inget fall kommer ni på grund av denna återbetalning att beräkna entgelte. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens innerhalb 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Fristen är överskriven om du har lämnat varan före utgången av en tidsfrist på 14 dagar. Du betalar de omedelbara kostnaderna för återsändande av varorna.

Du måste för en eventuell Wertverlust der Waren endast komma, om denna Wertverlust på en till Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren inte nödvändig Umgang zurückzuführen ist. Betrifft der von Ihnen erklärte Widerruf die Lieferung von sich nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten, so haben Sie keinen Wertersatz zu leisten.

Wertersatz bei Widerruf des Kaufs von Gutscheinen:

Der Vertrag zum Erwerb eines Gutscheins kann wie ein Vertrag zum Erwerb von Ware (siehe oben) widerrufen werden. Die Widerrufsfrist beträgt dabei vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, den Gutschein in Besitz genommen bzw. den Gutscheincode auf elektronischem Weg erhalten haben bzw. hat. Wurde ein Gutschein bereits teilweise oder vollständig eingelöst, so haben Sie im Falle eines Widerrufs des Vertrags zum Erwerb des Gutscheins Wertersatz in Höhe des bereits eingelösten Betrags zu leisten.

OBS: I följande fall har du ingen motstridig rätt:

  • Vid Verträgen über die Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind (Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden).

MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR

Um Ihr Widerrufsrecht gemäß der vorstehenden Widerrufsbelehrung auszuüben, können Sie dafür das nachstehende Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist:

Muster-Widerrufsformular

(Om du vill återkalla avtalet, fyll i detta formulär och skicka det tillbaka).

An: Xero Shoes EU s.r.o., Vinohradská 35/25 120 00 Prag, Tschechische Republik; E-post: support@xeroshoes. eu

Hiermit widerrufe(n) ich/wir* den von mir/uns* abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren*/die Erbringung der folgenden Dienstleistung*:

Bestellt am*/erhalten am*:

Namn på konsumenten/konsumenterna:

Anschrift des/der Verbraucher(s):

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (endast vid meddelande på papper)

Datum

* Unzutreffendes streichen.

Skadade och ej överensstämmande föremål

Du har laglig rätt (utan kostnad) att få återbetalning eller att kräva reparation eller utbyte av, eller en prisreduktion eller skadestånd för, eller andra rättsliga åtgärder i händelse av, icke överensstämmande varor enligt tillämplig lagstadgad lagstiftning. Den lagstadgade garantiperioden (preskriptionstiden för garantianspråk) för utövande av dessa rättigheter är 24 månader från leverans.

Om den vara du köpt är skadad eller inte överensstämmer med din beställning kan du meddela oss att du inte will ha varorna. Om skadan eller avvikelsen är uppenbar vid leveransen måste du meddela oss detta inom 30 dagar från leveransen. Du kan begära återbetalning, reparation eller utbyte av varorna.

Avvisade varor, inklusive varor som returneras för reparation eller utbyte, måste returneras till oss. Fraktkostnaderna för retur av avvisade varor kommer att återbetalas till dig (förutsatt att de varor som levererades till dig i själva verket var skadade eller inte överensstämde med kraven).

På begäran återbetalar vi köpespriset och leveranskostnaderna utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 dagar från det datum då vi fastställer att du har rätt till återbetalning.

Om du begär reparation eller utbyte av artiklar och den utbytta eller reparerade artikeln som vi levererar till dig fortfarande inte överensstämmer, kan du meddela oss om ditt slutliga avslag på artikeln och begära återbetalning (eller om du vill ha en prisreduktion, där detta är möjligt) - om sådan bristande överensstämmelse är uppenbar / uppenbar vid leveransen måste du meddela oss inom 14 dagar efter leverans till dig av den reparerade eller skadade artikeln. Du kan också skicka den felaktiga varan (igen) till oss för reparation eller utbyte enligt ovan.